• 23/04/2024

"Ekstra additiver anbefales også for de nye drivstoffene"

#Bil
#Camping

Avleiringer og slitasje forekommer selv med moderne dieseltyper, påpeker LIQUI MOLY

Nye alternative drivstoff gir kundene i Tyskland et større utvalg på bensinstasjonene. B10 og XTL eller HVO er mer klimavennlige dieseltyper. I intervjuet sier lederen for forskning og utvikling hos smøremiddelspesialisten LIQUI MOLY, David Kaiser, hva man bør være oppmerksom på før man fyller drivstoff med de nye drivstoffvariantene.

B10, XTL, HVO – tre forkortelser, men bare to nye drivstofftyper. Hva betyr det?

David Kaiser: "For B10-diesel er forklaringen enkel. Sammenlignet med den tidligere B7-dieselen, der biodieselandelen utgjør syv prosent, er tallet ti prosent for B10. De resterende 93 og 90 prosentene er fossil diesel. I motsetning til HVO består drivstoffet fortsatt av lite bearbeidede naturmaterialer. Og så kommer vi til neste forkortelse. HVO står for Hydrotreated Vegetable Oils. De utvinnes av matrester eller vegetabilsk olje. Bak XTL skjuler det seg X-To-Liquid. X står for en hvilken som helst energibærer som blir kondensert. Utgangsmaterialet kan være et hvilket som helst råmateriale. Det omdannes til parafinbasert diesel i en syntetisk produksjonsprosess."

Er fremgangsmåten alltid den samme?

David Kaiser: "Nei, det finnes to forskjellige. I Fischer-Tropsch-prosessen oppstår drivstoffet av en syntetisk gass, som fungerer som grunnlag. Denne består av hydrogen og karbonmonoksid og kan opprinnelig være biomasse, kull, naturgass eller grønt hydrogen og CO2 fra luften. Det er tilsetningsstoffet som gir drivstoffet navnet: BTL er Biomass-To-Liquid. I CTL betyr C Coal, altså kull. GTL betyr at det brukes naturgass eller hydrogen, også kalt E-Fuel. Den andre metoden bruker hydrerte vegetabilske oljer, forkortet HVO. Det kan fylles ren drivstoff eller tilsettes fossil diesel."

Finnes det spesifikke betegnelser for disse blandingene?

David Kaiser: "Ja. Avhengig av HVO-andel heter drivstoffet Klimadiesel 25, Klimadiesel 90 eller HVO 100 eller "C.A.R.E. Diesel".

Hvem kan fylle disse alternative drivstoffene?

David Kaiser: "Alle biler som er godkjente av produsenten. Hvis det er et symbol med betegnelsen XTL eller B10 på innsiden av tanklokket, kan drivstoffet fylles uten problemer."

Hvor store er forskjellene i forhold til konvensjonell diesel?

David Kaiser: "I praksis presterer ikke de nye dieselvariantene dårligere enn den dieselen som hittil har vært tilgjengelig. Det har tester vist. På grunn av den syntetiske beskaffenheten, er XTL og HVO teknisk sett enda bedre fordi de er uten aromaer og andre biprodukter. Også cetantallet er opptil 74 høyere enn for fossil diesel (54). Dette er positivt for motorens forbrenningsegenskaper. I tillegg oppstår det 30 prosent mindre finstøv og nitrogenoksider. Dessuten er slitasjen på tekniske komponenter lavere, blant annet partikkelfilter og avgasstilbakeføringssystem (EGR). Sammenlignet med bio- eller mineraloljediesel brenner det alternative drivstoffet renere og er mer aldringsbestandig."

Det høres veldig bra ut for bilførere, mindre bra for en produsent av additiver som beskytter mot slitasje og sikrer ren forbrenning. Er det ikke lenger behov for drivstoffadditiver fra LIQUI MOLY?

David Kaiser: "Jo, så absolutt. 30 prosent mindre slitasje på tekniske komponenter betyr bare mindre slitasje, men ikke uten slitasje. Det oppstår også fortsatt rester og avleiringer som følge av forbrenningsprosessen, bare litt mindre enn med B7-diesel. For at motoren skal fungere så lenge som mulig, anbefaler vi også tilsetningsstoffer som rengjør og pleier systemet ved fylling av de nye drivstofftypene, for eksempel Motorsystemrens diesel. Spesielt fordi de nye dieseltypene ikke har de samme smøreegenskapene som tradisjonelt drivstoff for selvantennere. Våre dieseladditiver kan trygt brukes i B10 og XTL.

Har du noen eksperttips til slutt?

David Kaiser: "Hvis du vil bytte fra fossil diesel til HVO og XTL, er det en god idé å rengjøre drivstoffsystemet med additiver. Det fjerner eksisterende avleiringer. Hvis du deretter regelmessig heller additiver i tanken når du fyller det nye drivstoffet, forebygger du forbrenningsrester."

Motorsystemrens diesel

Befrir presisjonsproduserte komponenter som eksempelvis injektorer og høytrykkspumper for hemmende avleiringer og sikrer at de fungerer optimalt. Beskytter dessuten dyre komponenter i innsprøytningsanlegget vha. midler som forbedrer smøreeffekten samt antikorrosjonsmidler. Sørger for opprinnelig motoreffekt og lave avgassverdier.

Egnet for bruk i verksteder for alle dieselmotorer, inkludert common-rail og pumpe-dyse høytrykksinjeksjon samt til kjøretøyer med og uten dieselpartikkelfilter. Direkte tilsetning i drivstofftanken. Tilstrekkelig for maks. 75 l drivstoff.

  • forhindrer dannelsen av avleiringer
  • fjerner avleiringer fra hele drivstoffsystemet
  • for alle dieselmotorer inkludert Common-Rail- og pumpedyse
  • sikrer optimal forbrenning
  • beskytter komponenter i injeksjonssystemet mot slitasje
  • forhindrer at dysenålene brenner seg fast og gummierer seg
Sina Ataei
Head of Corporate Communications
Telefon:
+497311420178
E-postadresse:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de