• 23-04-2024

"Ekstra additiver anbefales også til de nye brændstoffer"

#Bil
#Camping

Aflejringer og slitage forekommer selv ved moderne dieseltyper, advarer LIQUI MOLY

Nye alternative brændstoffer giver kunderne i Tyskland et større udvalg på tankstationerne. B10 og XTL eller HVO er mere klimavenlige dieseltyper. I interviewet fortæller lederen af forskning og udvikling hos smøremiddelspecialisten LIQUI MOLY, David Kaiser, hvad man skal være opmærksom på, før man tanker de nye brændstofvarianter.

B10, XTL, HVO – tre forkortelser, men kun to nye brændstoftyper. Hvad betyder det så?

David Kaiser: "Ved B10-diesel er forklaringen enkel. Sammenlignet med den hidtidige B7-diesel, hvor biodieselandelen udgør syv procent, er det ved B10 ti procent. De resterende 93 og 90 procent er fossil diesel. I modsætning til HVO er brændstoffet stadig lavet af naturmaterialer, der kun bearbejdes lidt. Og her kommer vi til den næste forkortelse. HVO står for Hydrotreated Vegetable Oils. De fremstilles af brugt madolie eller vegetabilsk olie. XTL står for X-To-Liquid. X'et står for et hvilket som helst energimedie, der bliver flydende. Udgangsmaterialet kan være en hvilken som helst råvare. Og den omdannes til paraffinsk diesel i en syntetisk fremstillingsproces."

Er fremgangsmåden altid den samme?

David Kaiser: "Nej, der er to forskellige. I Fischer-Tropsch-processen fremstilles brændstoffet af en syntesegas, der tjener som base. Det består af brint og kulilte og kan oprindeligt være biomasse, kul, naturgas eller grøn brint og CO2 fra luften. Additivet giver brændstoffet sit navn: BTL står for biomasse-til-væske. Ved CTL står C for Coal, dvs. kul, og i tilfælde af gas hedder brændstoffet GTL ved anvendelse af naturgas, eller E-fuel ved anvendelse af brint fra elektrolyse. Den anden metode anvender hydogenbehandlede vegetabilske olier, forkortet HVO. Det kan tankes i ren form eller blandes med fossil diesel."

Findes der specifikke betegnelser for disse blandinger?

David Kaiser: "Ja. Afhængigt af tilsætningen hedder brændstoffet klimadiesel 25, klimadiesel 90 eller HVO 100 eller "C.A.R.E. Diesel."

Hvem må tanke disse alternative brændstoffer?

David Kaiser: "Alle køretøjer, der er godkendt af producenten. Hvis der på indersiden af tankklappen er et symbol med mærkningen XTL eller B10, kan brændstoffet påfyldes uden bekymringer."

Hvor stor er forskellen i forhold til konventionel diesel?

David Kaiser: "I praksis præsterer de nye dieselvarianter ikke dårligere end den hidtil tilgængelige diesel. Det er påvist ved testning. På grund af deres syntetiske beskaffenhed er XTL og HVO endda af højere teknisk kvalitet, da de ikke indeholder aromaer og andre biprodukter. Også cetantallet op til 74 er højere sammenlignet med fossil diesel (54). Det er positivt for motorens forbrændingsegenskaber. Desuden opstår der 30 procent mindre finstøv og kvælstofilter. Desuden er slitagen på tekniske komponenter mindre, herunder partikelfiltret og udstødningsgasrecirkulationssystemet (EGR). Sammenlignet med bio- eller mineraloliediesel forbrænder det alternative brændstof renere og er mere ældningsbestandigt."

Det lyder rigtig godt for bilister, men mindre godt for en producent af additiver, der beskytter mod slitage og sikrer en ren forbrænding. Vil der ikke længere være brug for brændstofadditiver fra LIQUI MOLY?

David Kaiser: "I allerhøjeste grad. 30 procent mindre slitage på tekniske komponenter betyder kun mindre slid, men ikke slidfri. Der dannes stadig rester og aflejringer som følge af forbrændingsprocessen, blot lidt mindre end ved B7-diesel. For at motoren kan fungere så længe som muligt, anbefaler vi også additiver, der rengør og plejer systemet, når du tanker de nye brændstoftyper, f.eks. Motorsystemrens diesel. Især fordi de nye dieseltyper ikke har de samme smøreegenskaber som traditionelt selvantændeligt brændstof. Vores dieseladditiver kan uden problemer anvendes i B10 og XTL.

Kan du afslutningsvist give et eksperttip?

David Kaiser: "Hvis man ønsker at skifte fra fossil diesel til HVO og XTL, er det en god idé at rense brændstofsystemet med additiver. Dette fjerner eksisterende aflejringer. Hvis man derefter regelmæssigt hælder additiver i tanken, når man tanker det nye brændstof, forebygger man forbrændingsrester."

Motor­sy­stem­rens diesel

Frigør højpræcisionskomponenter som f.eks. indsprøjtningsdyser og højtryksrenser fra forstyrrende aflejringer og sikrer deres optimale funktion. Beskytter desuden dyre injektionssystemkomponenter med smøremiddelforstærkere og korrosionsinhibitorer. Sikrer den oprindelige motoreffekt og lave emissionsværdier. 

Velegnet til værkstedsbrug ved alle dieselmotorer, herunder common-rail og pumpe-dyse-højtryksindsprøjtning samt ved køretøjer med og uden dieselpartikelfilter. Direkte tilsætning i brændstoftanken. Nok til maks. 75 l brændstof.

  • forhindrer dannelse af​aflejringer
  • fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet
  • til alle dieselmotorer, herunder common rail-motorer og pumpedyse
  • sikrer optimal forbrænding
  • beskytter dele af injektionssystemet mod slitage
  • forhindrer at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast
Sina Ataei
Head of Corporate Communications
Telefon:
+497311420178
E-mail:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de