Vastuullisuus

Yritykset ovat paljon enemmän kuin pelkkiä taloudellisia toimijoita. Niillä on aina myös sosiaalinen vastuu. LIQUI MOLY kantaa tämän vastuunsa mielellään ja monin eri tavoin.

Ymmärrämme yhteiskunnallisen vastuumme. Se on tärkeä osa päivittäistä yritysfilosofiaamme. Pyrimme jatkuvasti vaikuttamaan myönteisesti yleiseen kehitykseen ja täyttämään vastuumme. Toimimme aina harkiten ja läpinäkyvästi.

Laadunhallinta, ympäristöasioiden hallinta ja työturvallisuuden hallinta

LIQUI MOLY on sertifioitu standardien DIN EN ISO 9001 (laatu), DIN EN ISO 14001 (ympäristö) ja DIN EN ISO 45001 (työturvallisuus) mukaisesti. 

Siirry sertifikaatteihin

Kestävä kehitys

LIQUI MOLY merkitsee uudistusmielisyyttä, huipputekniikkaa ja kestävää kasvua. Vaikka olemmekin ylivoimaisia suorituskyvyn ja laadun suhteen, olemme samalla myös tietoisia energian ja luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä. Sen vuoksi me valmistamme tuotteita niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista ja parannamme jatkuvasti kaikkia laitoksia ja prosesseja.

Kestävyysraportti

EcoVadis-merkintä

LIQUI MOLY on arvopohjainen yritys. Meitä motivoivat sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja luonnollisesti myös ympäristöön liittyvät velvoitteet.

EcoVadis, riippumaton luokituslaitos, myönsi meille vuoden 2024 hopeamitalin sitoutumisestamme kestäviin käytäntöihin. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa työ- ja ihmisoikeudet, kestävät hankinnat, eettiset periaatteet ja ympäristövastuu.

Tuloksemme ansiosta kuulumme 15 prosentin kärkijoukkoon yli 90 000 arvioidusta yrityksestä.

Yhteiskuntavastuu

Tukemalla Aktion Mensch -kampanjaa olemme jo vuosien ajan tukeneet lukuisia sosiaalisia hankkeita, jotka edistävät osallisuutta Saksassa. Näin voimme vaikuttaa merkittävästi muun muassa vammaisten ihmisten itsenäiseen elämään sekä lasten ja nuorten yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Tämä elävä yhteistyö ei ole vain Aktion Mensch -kampanjan vaan myös yrityksemme sydämen asia.

Tavarantoimittajien toimintaohjeet

Keskeiset periaatteet, kuten keskinäinen luottamus, kunnioitus, inhimillisyys, ennakoitavuus ja rehellisyys, ovat olennainen osa toimittajasuhdettamme. Yrityksemme toimintaohjeissa määritetään vähimmäisvaatimukset, jotka tavarantoimittajiemme on huomioitava ja joita heidän on noudatettava. Toimintaohjeemme perustuvat yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja kansainvälisesti tunnustettujen vastuullisen liiketoiminnan sääntöjen periaatteisiin.

Tavarantoimittajien toimintaohjeet

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät käytännesäännöt muodostavat toimintakehyksen, joka kuvaa LIQUI MOLY -konsernin arvoja. Kyse on vastuusta, eettisyydestä ja oikeasta käyttäytymisestä, jota odotamme paitsi yhteistyökumppaneiltamme myös liiketoimintakumppaneiltamme, Nämä käyttäytymissäännöt määrittävät yhteistyötämme.

Vaatimustenmukaisuus

Ilmoittajien suojaaminen

Yrityskulttuuriamme leimaa keskinäinen luottamus, ennustettavuus, rehellisyys ja suoraviivaisuus sekä sisäisesti että ulkoisesti. Siksi rikollisen ja lainvastaisen toiminnan torjunta on meille erityisen tärkeää. Jos havaitset konkreettisia viitteitä lainrikkomuksista tai muusta laittomasta toiminnasta, tarjoamme sinulle mahdollisuuden ilmoittaa siitä meille.

Ulkoinen ilmoituskeskus Compliance Officer – valvonnasta vastaava yksikkö