Pro-Line Καθαριστικό συστήματος εισαγωγής πετρελαίου

SKU: P000073

Ενεργό διαλυτικό με πολύ δραστικό συνδυασμό πρόσθετων. Εξαφανίζει ακαθαρσίες και επικαθίσεις στην περιοχή εισαγωγής πετρελαίου και της πεταλούδας γκαζιού. Διαλύει και απομακρύνει τους ρύπους όπως λιπαντικά, ρητίνες, αιθάλη κτλ. Εξασφαλίζει την ικανότητα λειτουργίας των κινούμενων μερών και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας των πετρελαιοκινητήρων.

Μάθετε Περισσότερα
 • κατάλληλο για φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου
 • εύκολη εφαρμογή
 • καλή δράση καθαρισμού
 • βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
 • δυνατότητα καθαρισμού χωρίς αποσυναρμολόγηση
 • Δείτε περισσότερα
ghs02 ghs07 ghs09
  Κίνδυνος
 • H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 • H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Το παρόν προϊόν ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148: όλες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές θα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής. Βλ. εδώ.

Ενεργό διαλυτικό με πολύ δραστικό συνδυασμό πρόσθετων. Εξαφανίζει ακαθαρσίες και επικαθίσεις στην περιοχή εισαγωγής πετρελαίου και της πεταλούδας γκαζιού. Διαλύει και απομακρύνει τους ρύπους όπως λιπαντικά, ρητίνες, αιθάλη κτλ. Εξασφαλίζει την ικανότητα λειτουργίας των κινούμενων μερών και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας των πετρελαιοκινητήρων.
Για τον καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος εισαγωγής. Προτείνεται για προληπτική χρήση στην επιθεώρηση. Μόνο για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες!

Application

Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα εισαγωγής. Θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά στον κινητήρα και μετά τον μετρητή μάζας αέρα. Βάλτε εμπρός τον κινητήρα, για να αρχίσετε τον καθαρισμό.

Εάν δεν μπορεί να διατηρήσει ο κινητήρας τις στροφές έχοντας αφαιρέσει τον σωλήνα εισαγωγής ή δεν παίρνει εμπρός, αποσυνδέστε με την ανάφλεξη κλειστή τη φίσα από τον μετρητή μάζας αέρα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαγράψετε από τον εγκέφαλο του κινητήρα το αποθηκευμένο σφάλμα μετά τον καθαρισμό μέσω μιας κατάλληλης διαγνωστικής συσκευής και ενδεχ. να προγραμματίσετε εκ νέου τον μετρητή μάζας αέρα.

Ψεκάστε το καθαριστικό συστήματος εισαγωγής πετρελαίου με τον καθετήρα ψεκασμού σε σύντομα διαστήματα 2-3 δευτ. στις ελάχ. 2.000 στροφές στο σύστημα εισαγωγής. Μετακινήστε τον αισθητήρα μπρος πίσω, για να καθαρίσετε ολόκληρη την εισαγωγή.

Εάν κατά την εφαρμογή παρουσιαστεί μια αύξηση των στροφών πάνω από τις 1.000 στροφές, είναι σημαντικό, να σταματήσετε αμέσως τη διαδικασία ψεκασμού. Λάβετε υπόψη, ότι το καθαριστικό συστήματος εισαγωγής πετρελαίου δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με τον μετρητή μάζας αέρα ή με βαμμένα εξαρτήματα.

Σε επίμονες επικαθίσεις στη βαλβίδα EGR, στην πολλαπλή εισαγωγής ή στις βαλβίδες εισαγωγής μπορείτε να επαναλάβετε τον καθαρισμό με ένα δεύτερο δοχείο. Μην αφαιρείτε ξανά την κεφαλή ψεκασμού από το δοχείο μετά την τοποθέτηση. Μετά την εφαρμογή, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει περίπου 20 δευτ. στις ελάχ. 2.000 στροφές, για να καούν οι πιθανώς υπολειπόμενες ποσότητες στο σύστημα εισαγωγής.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο σπρέι
Container contents: 400 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 6
Pallet unit: 780

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.