Pro-Line Diesel indsugningsrens

SKU: P000073
Aktivopløsningsmiddel med højeffektiv additivkombination. Fjerner snavs og aflejringer i dieselindsugnings- og gasspjældsområdet. Løsner og fjerner forureninger såsom olie, harpiks, sod osv. Sikrer bevægelige deles funktion og øger dieselmotorers driftssikkerhed. Læs mere
 • velegnet til dieselpartikelfiltre
 • nem at bruge
 • god rengøringseffekt
 • optimerer økonomisk anvendelse
 • rengøring mulig uden demontering
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Aktivopløsningsmiddel med højeffektiv additivkombination. Fjerner snavs og aflejringer i dieselindsugnings- og gasspjældsområdet. Løsner og fjerner forureninger såsom olie, harpiks, sod osv. Sikrer bevægelige deles funktion og øger dieselmotorers driftssikkerhed.
Til rensning af hele indsugningssystemet. Anbefales til forebyggende anvendelse ved inspektion. Kun til anvendelse i dieselmotorer!

Application

Sørg for adgang til indsugningssystemet. Den skal placeres så tæt på motoren som muligt og efter luftmassemåleren. Start motoren for at begynde rengøringen.

Hvis motoren ikke kan opretholde hastigheden, når indsugningsrøret er frakoblet eller ikke kan startes, skal du frakoble stikket fra luftflowmåleren, mens tændingen er slukket. I så fald skal den lagrede fejl slettes fra motorstyreenheden efter rengøring ved hjælp af et passende diagnoseapparat, og luftmassemåleren skal om nødvendigt oplæres igen.

Indsugningssystemrens diesel via sprøjtesonde med korte intervaller på 2-3 sekunder ved min. 2.000 omdrejninger i indsugningssystemet. Flyt sonden frem og tilbage for at rengøre hele indsugningskanalen.

Hvis hastigheden stiger med over 1.000 omdrejninger under brug, er det vigtigt at stoppe sprøjteprocessen med det samme. Bemærk, at rensemidlet til dieselindsugningssystemet ikke må komme i kontakt med luftmassemåleren eller malede komponenter.

I tilfælde af genstridige aflejringer i indsugningsmanifolden eller på indløbsventilerne kan rengøring gentages med en dåse til. Dysen må ikke fjernes igen fra dåsen efter montering. Lad motoren køre i ca. 20 sekunder efter brug ved min. 2.000 omdrejninger for at brænde rester i indsugningssystemet.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 780

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 14.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 14.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.