Pro-Line Aanzuigsysteemreiniger diesel

Item nr.: P000073
Actief oplosmiddel met zeer effectieve additievencombinatie. Verontreinigingen en afzettingen uit het dieselaanzuigcircuit en van de gaskleppen. Lost alle verontreinigingen op zoals olie, hars, roet enz. en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren. Learn More
 • geschikt voor roetfilters
 • eenvoudig toe te passen
 • goede reiniging
 • optimaliseert economische toepassingen
 • reiniging zonder demontage mogelijk
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
MSRP As low as
Incl. VAT
ghs02 ghs07 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Actief oplosmiddel met zeer effectieve additievencombinatie. Verontreinigingen en afzettingen uit het dieselaanzuigcircuit en van de gaskleppen. Lost alle verontreinigingen op zoals olie, hars, roet enz. en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren.
Voor de reiniging van het gehele aanzuigsysteem. Aanbevolen voor preventief gebruik bij inspecties. Alleen voor gebruik in dieselmotoren!

sollicitatie

Maak toegang tot het aanzuigsysteem. Dit moet zo dicht mogelijk bij de motor en achter de luchtmassameter liggen. Start de motor om met het reinigen te beginnen.

Als de motor het toerental niet kan handhaven of niet kan worden gestart terwijl de aanzuigbuis is losgekoppeld, de stekker van de luchtmassameter bij uitgeschakeld contact scheiden. In dit geval moet de opgeslagen fout na reiniging uit de motorregeleenheid worden verwijderd met behulp van een geschikt diagnose-apparaat en kan de luchtmassameter evt. nieuw worden aangeleerd.

De aanzuigsysteemreiniger diesel via de spuitsonde in korte intervallen van 2-3 sec. bij min. 2.000 toeren in het aanzuigsysteem spuiten. Beweeg de sonde heen en terug om het gehele inlaatkanaal te reinigen.

Als tijdens het aanbrengen een toerentalverhoging van meer dan 1.000 toeren optreedt, stop dan onmiddellijk met spuiten. Houd er rekening mee, dat de aanzuigsysteemreiniger diesel niet in contact mag komen met de luchtmassameter of met geverfde componenten.

Bij hardnekkige afzettingen op de AGR-klep, in de inlaatbocht of bij de inlaatkleppen kan het reinigen met een tweede blik worden herhaald. De sproeikop na de montage niet van het blik verwijderen. Na gebruik van de motor gedurende ongeveer 20 sec. bij minimaal 2.000 toeren laten lopen om resterende hoeveelheden in het inlaatsysteem te verbranden.

Item nr.
Informations
Vormtype
Nederzetting
Taallijn
VPE
Pallet -eenheid
Vormtype: Spuitbus
Nederzetting: 400 ml
Taallijn: D-NL-F-GR-ARAB
VPE: 6
Pallet -eenheid: 780

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Afbeeldingen en afbeeldingen

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Voer uw naam in
(Optional)
(Optional)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Jan Modaal 29.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jan Modaal 29.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.