Pro-Line Gasspjällrengöring

SKU: P000072
Aktivt speciallösningsmedel för rengöring av vanligen förekommande föroreningar och avlagringar i insugs- och strypventilområdet. Löser och tar bort föroreningar som olja, harts, lim osv. Garanterar funktionsdugligheten i rörliga komponenter och ökar driftssäkerheten i bensindrivna motorer. Läs Mer
 • utmärkt rengöringsverkan
 • enkel att använda
 • Katalysatortestad
 • optimerar lönsam användning
 • rengöring utan demontering möjlig
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (hörselorganen)

Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148: alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten. Se här.

Aktivt speciallösningsmedel för rengöring av vanligen förekommande föroreningar och avlagringar i insugs- och strypventilområdet. Löser och tar bort föroreningar som olja, harts, lim osv. Garanterar funktionsdugligheten i rörliga komponenter och ökar driftssäkerheten i bensindrivna motorer.
För insugs- och strypventilsområdet inklusive dysor och hål. Lämpar sig endast för användning i bensinmotorer!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 960

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.