Pro-Line Smoorkleppenreiniger

SKU: P000072
Speciaal actief oplosmiddel voor het reinigen van typische verontreinigingen en afzettingen uit het aanzuigcircuit en van de gaskleppen. Lost alle verontreinigingen op zoals olie, hars, lijm enz. en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid van benzinemotoren. Lees verder
 • zeer sterk reinigingseffect
 • eenvoudig toe te passen
 • voor katalysator getest
 • optimaliseert economische toepassingen
 • reiniging zonder demontage mogelijk
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (gehoororganen)

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. Zie hier.

Speciaal actief oplosmiddel voor het reinigen van typische verontreinigingen en afzettingen uit het aanzuigcircuit en van de gaskleppen. Lost alle verontreinigingen op zoals olie, hars, lijm enz. en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid van benzinemotoren.
Voor het aanzuig- en smoorkleppenbereik inclusief injectoren en boringen. Uitsluitend geschikt voor gebruik in ottomotoren!

Application

Voor directe toegang tot de gasklep zorgen. Start de motor om te beginnen met reinigen.

Sproei gasklepreiniger over het gehele gebied van de gasklep met behulp van een sproeisonde met korte tussenpozen van 2-3 seconden bij min. 2.000 toeren.

Als de motor zijn toerental niet kan behouden of niet kan worden gestart wanneer het inlaatspruitstuk is verwijderd, koppelt u de stekker los van de luchtmassameter terwijl het contact is uitgeschakeld. In dit geval moet de opgeslagen fout na reiniging met een geschikt diagnoseapparaat uit de motorregeleenheid worden gewist en moet de luchtmassameter indien nodig opnieuw worden ingesteld.

Als er tijdens gebruik een toerentalschommeling is van meer dan 1.000 toeren, is het belangrijk om de spuitintervallen te verkorten. Houd er rekening mee dat de gasklepreiniger niet in contact mag komen met de luchtmassameter of met gelakte onderdelen.

Bij hardnekkige afzettingen aan de gasklep, in het inlaatspruitstuk of op de inlaatkleppen kan de reiniging met een tweede blik worden herhaald. Na gebruik de motor nog ca. 20 seconden bij min. 2000 toeren laten lopen om eventuele restanten in het aanzuigsysteem te verbranden.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-F-NL-ARAB
PU: 6
Pallet unit: 960

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.