Pro-Line Καθαριστικό πεταλούδας γκαζιού

SKU: P000072

Ειδικό ενεργό διαλυτικό για τον καθαρισμό τυπικών ρύπων και κατάλοιπων στην περιοχή εισαγωγής και της πεταλούδας γκαζιού. Διαλύει και απομακρύνει τους ρύπους όπως λιπαντικά, ρητίνες, κόλλες κτλ. Εξασφαλίζει την ικανότητα λειτουργίας των κινούμενων μερών και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας των βενζινοκινητήρων.

Μάθετε Περισσότερα
 • εξαιρετική δράση καθαρισμού
 • εύκολη εφαρμογή
 • ελεγμένο σε καταλύτες
 • βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
 • δυνατότητα καθαρισμού χωρίς αποσυναρμολόγηση
 • Δείτε περισσότερα
ghs02 ghs07 ghs08
  Κίνδυνος
 • H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 • H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 • H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. (Ακουστικά όργανα)

Το παρόν προϊόν ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148: όλες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές θα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής. Βλ. εδώ.

Ειδικό ενεργό διαλυτικό για τον καθαρισμό τυπικών ρύπων και κατάλοιπων στην περιοχή εισαγωγής και της πεταλούδας γκαζιού. Διαλύει και απομακρύνει τους ρύπους όπως λιπαντικά, ρητίνες, κόλλες κτλ. Εξασφαλίζει την ικανότητα λειτουργίας των κινούμενων μερών και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας των βενζινοκινητήρων.
Για την περιοχή της εισαγωγής και της πεταλούδας γκαζιού, συμπερ. των μπεκ και των οπών. Κατάλληλο μόνο για χρήση σε βενζινοκινητήρες!

Application

Αποκτήστε απευθείας πρόσβαση στην πεταλούδα γκαζιού. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα για να ξεκινήσει ο καθαρισμός.

Ψεκάστε το καθαριστικό πεταλούδας γκαζιού μέσω του καθετήρα ψεκασμού σε σύντομα διαστήματα των 2-3 δευτερολέπτων στις 2.000 στροφές σε ολόκληρη την περιοχή της πεταλούδας.

Εάν ο κινητήρας δεν μπορεί να διατηρήσει τις στροφές του ή εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση με το σωλήνα εισαγωγής αποσυνδεδεμένο, αποσυνδέστε το φις του μετρητή μάζας αέρα με τον διακόπτη ανάφλεξης κλειστό. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε την αποθηκευμένη βλάβη από τον εγκέφαλο κινητήρα μετά τον καθαρισμό με τη βοήθεια μιας κατάλληλης συσκευής διαγνωστικού ελέγχου και πραγματοποιήστε τον επαναπρογραμματισμό του μετρητή μάζας αέρα, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι στροφές του κινητήρα αυξομειώνονται περισσότερο από 1.000 στροφές κατά την εφαρμογή, είναι σημαντικό να μειώσετε τα διαστήματα ψεκασμού. Λάβετε υπόψη, ότι το καθαριστικό πεταλούδας γκαζιού δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με τον μετρητή μάζας αέρα ή με βαμμένα εξαρτήματα.

Σε επίμονες επικαθίσεις στην πεταλούδα γκαζιού, στην πολλαπλή εισαγωγής ή στις βαλβίδες εισαγωγής μπορείτε να επαναλάβετε τον καθαρισμό με ένα δεύτερο δοχείο. Μετά την εφαρμογή, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει περίπου 20 δευτ. στις ελάχ. 2.000 στροφές, για να καούν οι πιθανώς υπολειπόμενες ποσότητες στο σύστημα εισαγωγής.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο σπρέι
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-F-NL-ARAB
PU: 6
Pallet unit: 960

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 25.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 25.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.