Pro-Line Gasspjæld-Rens

SKU: P000072
Specielt aktivopløsningsmiddel til rengøring af typiske tilsmudsninger og aflejringer i indsugnings- og gasspjældsområdet. Løsner og fjerner forureninger såsom olie, harpiks, klæbemiddel osv. Sikrer bevægelige deles funktion og øger driftssikkerheden af benzindrevne motorer. Læs mere
 • fremragende rengøringseffekt
 • nem at bruge
 • katalysator-testet
 • optimerer økonomisk anvendelse
 • rengøring mulig uden demontering
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs08
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (høreorganer)

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Specielt aktivopløsningsmiddel til rengøring af typiske tilsmudsninger og aflejringer i indsugnings- og gasspjældsområdet. Løsner og fjerner forureninger såsom olie, harpiks, klæbemiddel osv. Sikrer bevægelige deles funktion og øger driftssikkerheden af benzindrevne motorer.
Til indsugnings- og gasspjældområdet inklusive dyser og boringer. Kun egnet til anvendelse i benzinmotorer!

Application

Sørg for direkte adgang til gasspjældet. Start motoren for at starte rengøringen.

Spray gasspjældsrenseren ved hjælp af sprøjtesonden med korte intervaller på 2-3 sekunder ved mindst 2.000 omdrejninger på hele gasspjældets område.

Hvis motoren ikke kan opretholde hastigheden, når indsugningsrøret er frakoblet eller ikke kan startes, skal du frakoble stikket fra luftflowmåleren, mens tændingen er slukket. I så fald skal den lagrede fejl slettes fra motorstyreenheden efter rengøring ved hjælp af et passende diagnoseapparat, og luftmassemåleren skal om nødvendigt oplæres igen.

Hvis der under brug forekommer hastighedsudsving på mere end 1.000 omdrejninger, er det vigtigt at forkorte sprøjteintervallerne. Bemærk, at gasspjældsrenseren ikke må komme i kontakt med luftflowmåleren eller med malede komponenter.

I tilfælde af genstridige aflejringer på gasspjældet, i indsugningsmanifolden eller på indløbsventilerne kan rengøring gentages med en dåse til. Lad motoren køre i ca. 20 sekunder efter brug ved min. 2.000 omdrejninger for at brænde rester i indsugningssystemet.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 960

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 15.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 15.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.