E10 tillsatser

SKU: P004742

Modern bränsletillsats utan aska för bättre förbränning och snabbare acceleration i dellastområdet. Speciellt utvecklad för att kompensera effektförlusten vid E10-bränsle Förbättrar accelerationen och ger lugnare motorgång. Skyddar bränslet vid ökad vattenhalt. Förenlig med alla bensin- och tillsatskvaliteter.

Läs Mer
 • innehåller inte metallorganiska förbindelser
 • enastående korrosionsskydd
 • Katalysatortestad
 • rengör bränslesystemet
 • förbättrar accelerationen
 • Visa mer
ghs05 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • EUH208 Innehåller Maleinsyraanhydrid. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Modern bränsletillsats utan aska för bättre förbränning och snabbare acceleration i dellastområdet. Speciellt utvecklad för att kompensera effektförlusten vid E10-bränsle Förbättrar accelerationen och ger lugnare motorgång. Skyddar bränslet vid ökad vattenhalt. Förenlig med alla bensin- och tillsatskvaliteter.

Tillsätts till bränslet i alla 4- och 2-takts bensinmotorer, speciellt för fordonsmotorer. Även lämplig för tvåhjulingar.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 150 ml
Language line: DK-S
PU: 6
Pallet unit: 1536

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.