• 2min

Helt rent: LIQUI MOLY motorsystemrens bensin og diesel

#Bil
#Camping
#Veteranbil

Problemer med høyt drivstofforbruk, redusert motoreffekt, ujevn motorgang og dårlige avgassverdier? LIQUI MOLY løser problemet.

Høyt drivstofforbruk?

Redusert motoreffekt?

Ujevn motorgang?

Dårlige avgassverdier?

Den beste effekten ved problemrelatert bruk

Ved hver forbrenningsprosess blir komponenter i innsprøytingssystemet tilsmusset. Jo mer moderne motorene er, desto mer følsomt reagerer systemene på forurensning, og desto større er problemene som oppstår. Særlig ved direkteinnsprøytning av drivstoff er den aktuelle injektoren (bensin eller diesel) montert i forbrenningskammeret. Dette fører til at det sensitive munnstykket kontinuerlig blir utsatt for høye temperaturer, trykk og avgasser (bl.a. sot). Avhengig av kjørestil og drivstoffkvalitet dannes det raskt avleiringer ved drivstoffutløpshullene på dysehodet.

Resultatet

Skitten innsprøytningsdyse fører til tap av motoreffekt som skyldes redusert drivstoffstrøm gjennom innsprøytingsdysenes kanaler. Dette fører til redusert kjøreevne og økt utslipp og drivstofforbruk. Slik oppstår det flere forbrenningsrester, som f.eks. sot, som tetter de fine utløpshullene ytterligere. Dette fører til enda dårligere forbrenning og til at injektoren blokkeres og/eller at systemet svikter, noe som fører til kostbare reparasjoner.

Motorsystemrens bensin

 • fjerner avleiringer i hele drivstoffsystemet
 • Garanterer lave utslipp av skadelige stoffer
 • sikrer lavere drivstofforbruk
 • Kat-testet
 • optimaliserer motorens ytelse
 • hindrer korrosjon i drivstoffsystemet
 • sikrer optimal blanding
 • holder innsprøytingsdysene rene

Motorsystemrens diesel

 • fjerner avleiringer i hele drivstoffsystemet
 • til alle dieselmotorer, inkludert common-rail og pumpedyse
 • sikrer optimal forbrenning
 • beskytter komponenter i innsprøytingssystemet mot slitasje
 • hindrer at dysenålene brenner seg fast og får harpiks
 • hindrer dannelsen av avleiringer

Bruk

Kan når som helst blandes inn i drivstoffet. Blandingen skjer automatisk. 300 ml tilstrekkelig for inntil 75 l drivstoff.
Anbefaling: Tilsetning av drivstoff ved inspeksjon eller annet vedlikeholdsarbeid på drivstoffanlegget. Forebyggende etter reparasjoner på drivstoffsystemet, for problembehandling eller etter hver JetClean-rengjøring.

Additivet for motorsystemrengjøring bensin eller diesel har den unike egenskapen at det fjerner nesten alt av DW10-innsprøytingsventilavsetninger. For å demonstrere dette ble det utført en rekke eksperimenter som viste potensialet til motorsystemrensen.

Bensininnsprøytingssystem

Diagrammet illustrerer fjerning av avleiringer fra de tilsmussede injektorene ved bruk i 24 timer med 450 mg/l additiv.

Dieselinnsprøytingssystem

Grafikken illustrerer fjerning av avleiringer fra de tilsmussede injektorene i et driftstidsrom på 16 testsykluser med et forbruk på ca. 400 l drivstoff.