• 7min

Snabb och enkel motorskötsel: Tillsatsguide för motorcyklister

#Motorcykel

Från cylinder till tändstift – vi visar dig hur du kan förlänga din motorcykels livslängd snabbt, kostnadseffektivt och utan större ansträngning, samtidigt som du optimerar prestandan. Redo att få motorn i toppform med LIQUI MOLY?

Som det ultimata entusiastfordonet är motorcyklar det självklara valet när det handlar om att uppleva frihet på två hjul. Men passionen för motorcykeln upphör inte när man kliver av cykeln efter åkturen. Förutom själva körningen ingår även rätt skötsel!

För att motorcykeln alltid ska fungera tillförlitligt när du behöver den krävs regelbundet underhåll. Oavsett om det gäller äventyrskörning i terräng eller en söndagstur på vägar så behöver alla motorcyklar lämplig skötsel av de tekniska komponenterna för att vara driftklara och tillförlitliga under lång tid och alltid leverera optimala prestanda.

Ett rent oljekretslopp är nyckeln till maximala prestanda

Motoroljan är det viktigaste smörjmedlet i motorn. Den smörjer inte bara de rörliga delarna utan skapar även förutsättningar för optimal effektutveckling genom tätning, kylning och rengöring. Dessutom ger den nödvändigt korrosionsskydd i motorn – inte minst viktigt eftersom de flesta motorcyklar står stilla över vintern och just under denna tid måste ha ett fullgott skydd.

Smörjning

Motoroljan smörjer de rörliga delarna i motorn, t.ex. kolvar, vevaxel och kamaxel. Genom smörjningen minskar friktionen, vilket motverkar slitaget på komponentenar och förlänger motorns livslängd, samtidigt som det minskade motståndet innebär bättre prestanda.

Tätning

Motoroljan bidrar till tätning av cylinderväggarna och upprätthåller förbränningstrycket. En bra tätning säkerställer optimala kompressionsprestanda och förhindrar effektförluster orsakade av läckage.

Kylning

Motoroljan har en kylande funktion eftersom den leder bort värmen från de delar som värms upp genom friktion. På så vis säkerställs en optimal drifttemperatur. Den maximal effekten kan utnyttjas effektivt utan att begränsas av överhettning.

Rengöring

Motoroljan och oljefiltret samlar upp smutspartiklar, avlagringar och förbränningsrester som annars försämrar effekten i motorn. Dessa föroreningar avlägsnas genom regelbundet oljebyte.

Korrosionsskydd

Motoroljan bildar en skyddsfilm på metallytorna. Därigenom undviks luftinverkan och motorn skyddas mot de aggressiva produkterna från förbränningen.

Om en för gammal eller felaktig olja används, så finns dessa egenskaper inte längre i tillräcklig omfattning. Förutom effektförluster kan det även leda till allvarliga skador på motorn och andra delar. Regelbundet byte av motoroljan och användning av rätt olja är därför en grundläggande del av motorskötseln. Rätt motorolja för din motorcykel hittar du enkelt i vår oljeguide.

Till oljeguiden

Beroende på körsätt och körsträcka räcker det dock inte med att bara byta olja. Även med regelbundna oljebyten bildas det med tiden oljeslam och andra avlagringari oljekretsloppet. Båda måste ovillkorligen bort för att felfri drift och bästa möjliga motorprestanda ska kunna säkerställas!

Avlägsnande av avlagringar

Dessa kan avlägsnas snabbt, enkelt och kostnadseffektivt med Motorbike Engine Flush. Strax före oljebytet blandas tillsatsen i den gamla oljan. Tillsatsen avlägsnar avlagringar i motorn. Gammalt slam och smuts löses upp tack vare de högeffektiva rengöringstillsatserna och avlägsnas sedan när den gamla oljan tappas av. Den nya motoroljan kan nu utveckla sin fulla effekt i motorn, eftersom den inte först måste ta hand den gamla smutsen.

 • ger ursprunglig motoreffekt
 • Rengöring och Underhåll
 • Enkel användning
 • Hög effektivitet
 • Kat-testad
 • Lång motorlivslängd
 • Neutral jämfört med vanliga tätningsmaterial

Säkerställande av optimal smörjning

Den optimala smörjeffekten kan sedan förbättras ytterligare med Motorbike Oil Additive. Tillsatsen blandas i den nya motoroljan och är ett motorslitageskydd som på ett vetenskapligt bevisat sätt minskar slitaget med hjälp av molybdendisulfid-formeln (MoS2), beprövad sedan årtionden. Detta förlänger inte bara motorns livslängd utan ökar även dess effektutveckling. Motorn går dessutom lättare, vilket sänker olje- och bränsleförbrukningen.

 • lätt motorgång
 • Kan blandas med vanliga motoroljor
 • Minskar slitaget vid inkörning och drift
 • Sänker olje- och bränsleförbrukningen
 • Kan användas med alla filter
 • Kan användas med de finaste filtren
 • lämplig för oljebadskopplingar
 • Hög effektivitet
 • Kat-testad

Bättre effektutveckling med rent bränslesystem

Även i bränsle- resp. insprutningssystemet bildas avlagringar. Det sot som uppstår vid förbränningen sätter sig ofta på insprutningsmunstyckena, kolvringarna och ventilerna, vilket gör att motorn inte längre arbetar effektivt och därför kan tappa effekt.

Självklart erbjuder vi även här en enkel och kostnadseffektiv lösning. Motorbike 2T Bike-Additive för 2-taktsmotorer och Motorbike 4T Bike-Additive för 4-taktsmotorer avlägsnar avlagringar i bränslesystem, förgasare, på ventiler, tändstift och i förbränningsrum samt förhindrar nya avlagringar. På så vis optimeras motorns prestanda.

Optimering av prestanda

Motorbike Speed Additive ger ännu mer körglädje tack vare optimerad effektutveckling i alla 2- och 4-taktsmotorer genom sin askfria kombination av aktiva ämnen med accelerationshöjande, rengörande, dispergerande och materialskyddande egenskaper. Tillsatsen optimerar förbränningen av bränslet, vilket även gynnar motorcykelns startegenskaper.

 • förhindrar isbildning i förgasare
 • bättre effektutveckling
 • Ökar driftsäkerheten
 • rengör bränslesystemet
 • förhindrar korrosion i bränslesystemet
 • Skyddar bränslet mot oxidering och åldring
 • förbättrar accelerationen

Driftsäkerhet tack vare ren kylkrets

Ännu fler avlagringar? Ja, tyvärr. Även i kylsystem bildas de och utgör hinder för värmeväxlingen och blockerar termostatventiler och reglermekanismer. Då fungerar inte kylsystemet korrekt, vilket kan leda till för hög motortemperatur, högt slitage och en betydande risk för skador.

Rengöring av kylkrets

Med Motorbike Kylarrengöring avlägsnar du skadliga olje- och kalkhaltiga avlagringar i kylsystemet. Tillsatsen blandas i den gamla kylvätskan före kylvätskebytet. Avlagringar avlägsnas sedan enkelt när rengöringsmedlet töms ut. Därefter är optimal motortemperatur och driftsäkerhet åter säkerställda.

 • Slamdispergeringsmedel
 • tar bort olje- och fetthaltig smuts
 • kemisk kalkomvandling
 • kompatibelt med frostskydd
 • neutralt vid kontakt med gummi och plaster
 • neutraliserar syror

Tätning av kylkrets

Otätt kylkretssystem? Inte heller något problem. Med Motorbike Kylartätning tätas hårsprickor och mindre läckageställen på ett tillförlitligt sätt.

 • tätar hårsprickor och mindre läckageställen på ett tillförlitligt sätt
 • lämplig för aluminiumkylare
 • inga skadliga biverkningar
 • kompatibel med vanliga kylvattenförädlare och frostskyddsmedel

Korrekt urdrifttagande av motorcykel

Om motorcykeln ska stå i garaget en längre tid rekommenderar vi vår Motorbike Bensinstabilisator för alla 2- och 4-taktsmotorer med insprutning eller förgasare. Den konserverar och skyddar bränslet mot åldrande och oxidation. Dessutom förhindrar den korrosion i hela bränslesystemet. Så att din motorcykel startar felfritt och utan problem även efter uppehållet.

 • Ekonomisk tack vare exakt dosering
 • enkel hantering
 • Ökar driftsäkerheten
 • Kat-testad
 • Med långtidsverkan
 • Skyddar bränslet mot oxidering och åldring

Naturligtvis måste även andra delar kontrolleras regelbundet med avseende på teknisk funktion. Till dessa hör exempelvis elsystemet och bromsarna. Att använda rätt bromsvätska är också avgörande för att du ska kunna köra säkert. Bromsvätskor är nämligen säkerhetsrelevanta komponenter! Rätt bromsvätska för din motorcykel hittar du också snabbt och enkelt via vår oljeguide.

Men vilka skillnader finns det? Sammanfattningsvis.

All viktig information om bromsvätska

Efter teknik följer utseende. Att få motorcykeln att glänsa är naturligtvis inte heller något problem med LIQUI MOLY.

Oavsett om det gäller lack, krom, plast eller läder så erbjuder vi rätt hjälpmedel för alla ytor, så att din motorcykel kan rengöras och skötas optimalt.

Vårdprodukter