Motorbike 2T Bike-Additive

SKU: P000057
Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i bränslesystemet samt in- och utloppskanaler och förhindrar ny uppkomst. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion. Katalysatortestad. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp. Läs Mer
 • minskar rester
 • ökar driftssäkerheten
 • hög lönsamhet
 • Katalysatortestad
 • optimerar motoreffekten
 • Visa mer
ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i bränslesystemet samt in- och utloppskanaler och förhindrar ny uppkomst. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion. Katalysatortestad. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp.
2-takts-motorer med oljeinblandning i bränslet eller separatsmörjning. En fyllning ur doseringsbehållaren (25 ml) räcker för upp till 5 l bränsle resp. bränsleblandning.

Application

En fyllning ur doseringsbehållaren (25 ml) räcker för upp till 5 l bränsle resp. bränsleblandning.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastdoseringsflaska
Container contents: 250 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 1728

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.