• 2min

Rent och snyggt: LIQUI MOLY motorsystemrengöring bensin och diesel

#Bil
#Camping
#Veteranbil

Problem med hög bränsleförbrukning, minskad motoreffekt, ojämn motorgång och dåliga avgasvärden? LIQUI MOLY löser problemet.

Hög bränsleförbrukning?

Sjunkande motoreffekt?

Motorn går ojämnt?

Dåliga avgasvärden?

Bästa effekt vid problemrelaterad användning

Vid varje förbränning förorenas komponenter i insprutningssystemet. Ju modernare motorerna är, desto känsligare reagerar systemen på smuts och desto större problem uppstår. Speciellt vid direktinsprutning av bränsle är den aktuella injektorn (bensin eller diesel) monterad i förbränningsrummet. Detta leder till att det känsliga munstyckshuvudet ständigt utsätts för höga temperaturer, tryck och avgaser (bl.a. sot). Beroende på körsätt och bränslekvalitet uppstår snabbt avlagringar i munstyckets hål.

Effekter

Smutsiga insprutningsmunstycken leder till motoreffektförluster som beror på ett minskat bränsleflöde genom insprutningsmunstyckenas kanaler. Detta leder till en förlust av körbarheten samt en ökning av utsläppen och bränsleförbrukningen. Då bildas ytterligare förbränningsrester som t.ex. sot som fortsätter att tillsätta de fina hålen. Detta leder till ännu sämre förbränning, till och med att injektorn blockeras eller att systemet slutar fungera, vilket leder till kostsamma reparationer.

Motorsystemrengöring bensin

 • avlägsnar avlagringar i hela bränslesystemet
 • garanterar låga utsläpp av skadliga ämnen
 • Ger lägre bränsleförbrukning
 • Kat-testad
 • Optimerar motoreffekten
 • förhindrar korrosion i bränslesystemet
 • sörjer för optimal blandning
 • håller insprutningsmunstyckena rena

Motorsystemrengöring diesel

 • avlägsnar avlagringar i hela bränslesystemet
 • för alla dieselmotorer inklusive common rail och pumpmunstycke
 • garanterar optimal förbränning
 • skyddar insprutningssystemets komponenter mot slitage
 • Förhindrar att munstycksnålarna bränner fast och förhartsas
 • förhindrar att avlagringar bildas

Användning

Kan när som helst blandas i bränslet. Blandningen sker automatiskt. 300 ml räcker för upp till 75 l bränsle.
Rekommendation: Tillsats till bränslet vid inspektion eller annat underhållsarbete på bränslesystemet. Förebyggande efter reparation av bränslesystemet, felsökning eller efter varje JetClean-rengöring.

Tillsatsen motorsystemrengöring för bensin eller diesel har den unika egenskapen att i princip helt avlägsna avlagringar från DW10-insprutningsventilen. För att demonstrera detta genomfördes en rad experiment som demonstrerade potentialen hos rengöring av motorsystemet.

Bränsleinsprutningssystem

Diagrammet visar hur man avlägsnar avlagringar från de smutsiga injektorerna under en driftsperiod på 24 timmar med 450 mg/l additiv.

Dieselinsprutningssystem

Diagrammet visar hur man avlägsnar avlagringar från de smutsiga injektorerna under en driftsperiod på 16 testcykler med en bränsleförbrukning på ca 400 l.