• 24/01/2024

LIQUI MOLY på väg mot miljarden

#Företag

Den tyska motorolje- och tillsatstillverkaren ökar omsättningen med knappt 15 procent till 917 miljoner euro 2023. Olje- och tillsatsförsäljningen ökar i mängd. Antalet anställda ökar med mer än fem procent. Inflationsutjämning och upp till 3 000 euro i personalpremie.

LIQUI MOLY ökar sin årliga omsättning till 917 miljoner euro. VD Uli Weller (till vänster) och Günter Hiermaier satsar på en miljard

De båda verkställande direktörerna Günter Hiermaier och dr Uli Weller är mycket nöjda med årets resultat. Ytterligare investeringar på över 20 miljoner euro vid de tyska anläggningarna i Ulm och Saarlouis ska stärka produktionen och logistiken.

”Vårt mål är en miljard euro i omsättning år 2025. Som det ser ut klarar vi det ett år tidigare”, säger Günter Hiermaier med självförtroende. Även kollegan dr Weller, som också har varit vd för företaget i Ulm sedan ett år tillbaka, drar en positiv slutsats från 2023: ”Ramvillkoren var markant dåliga. Vi drabbades hårt av energipriser, logistikkostnader och inflation. Vi kan och vill inte fördela de ökade kostnaderna 1:1 med våra kunder. Den största andelen av prishöjningarna ligger kvar hos oss. Då hjälper det bara att spara där det inte skadar någon och sälja mer och det över hela världen.” Det lyckas LIQUI MOLY till synes bra med. Produktions- och försäljningsvolymerna ökar. ”Vi har nått vår kapacitetsgräns inom tillsatstillverkning. Mer än 18,5 miljoner burkar rullade av bandet i Ulm. Vår produktionsutökning ger avlastning här. År 2024 planerar vi för 22 miljoner förpackningar”, säger Günter Hiermaier. Även oljeproduktionen i Saarlouis låg nästan på gränsen. ”Millioninvesteringar hjälper oss att öka produktionsvolymerna”, berättar dr Weller. Oljeverket i Saarlouis producerade över nio procent mer än 2022 med drygt 94 000 ton smörjmedel år 2023. Motoroljor stod för den största andelen, följt av växellådsoljor. ”Våra påfyllningsanläggningar för småförpackningar når sin kapacitetsgräns vid dessa mängder. Här har vi investerat ordentligt för att öka volymutsläppen”, säger dr Weller. Generellt sett är oljeverkets totala kapacitetsgräns i sikte. Den ligger på 120 000 ton per år. ”Vid konstant tillväxt hade vi nått vår övre gräns på tre år om vi inte hade investerat mer i anläggningen”, berättar dr Weller vidare.

Totalt sett fortsätter smörjmedelsspecialisten att växa. ”Vi håller fast vid vår internationalisering och stärker våra dotterbolag utomlands. Vi fyller på med personal där det behövs. År 2023 skapade vi cirka 50 nya jobb, vilket motsvarar en ökning med 5 procent”, beskriver Günter Hiermaier. Medföretagarna (som anställda hos LIQUI MOLY traditionellt kallas) ska enligt företagets uppgifter må så bra som möjligt. Utöver införandet av flexibla arbetstider, mobilt arbete där så är möjligt, genomfördes ytterligare ekonomiska bidrag för alla 1 104 anställda. ”Vi betalade hela inflationskompensationen på 3 000 € och implementerade kollektivavtalet frivilligt. Bara detta leder till exempel till löneökningar på över 10 procent i produktionen. Samtidigt delar vi med oss av ytterligare upp till 3 000 € till alla kollegor i vår vinst. Även det är god sed hos oss”, säger Günter Hiermaier glatt.

Vart resan ska gå är klart för de båda verkställande direktörerna. ”Vi fortsätter att växa. Miljarden är inte gränsen. Vi har den andra miljarden i sikte”, säger båda med självförtroende. Läxorna har redan delats ut till alla medarbetare: Stärka exportverksamheten, ytterligare digitalisering, kundlojalitet samt produktinnovationer inom alla områden; inklusive elbilar. Det sistnämnda är särskilt viktigt för den europeiska marknaden. ”Försäljningen av motoroljor och tillsatser kommer sannolikt att minska inom EU under de närmaste två decennierna. Internationellt spelar e-mobilitet en biroll. Ändå vill vi som varumärke vara starka i EU, och därför kommer vi att vidareutveckla vårt befintliga sortiment för el- och hybridbilar”, berättar dr Uli Weller.

Günter Hiermaier betonar att ”vi driver det som har gjort oss starka i Tyskland internationellt. Och det är vår utmärkta personliga service. Våra konkurrenter minskar rejält antalet arbetstillfällen. Vi expanderar och går med koncentrerad säljkraft in på ännu outnyttjade marknader. Att den här strategin fungerar märks på våra dotterbolag.

Företaget stöds fullt ut av moderbolaget Würth i alla projekt. ”Vi agerar fortfarande självständigt. Koncernledningen litar på oss och stärker oss på vår väg. Samarbetet bygger på ömsesidig respekt. Vi och alla våra medarbetare ser oss som LIQUI MOLY. Det är centralt för vår självbild, vår laganda och vårt starka varumärke”, säger Günter Hiermaier.

Sina Ataei
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-178
Fax:
+49 731 1420-922
E-post:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de