• 24/01/2024

LIQUI MOLY holder stø kurs mot én milliard

#Unternehmen

Den tyske produsenten av motoroljer og additiver hadde i 2023 en omsetning på 917 millioner euro – en økning på knappe 15 %. Salget av oljer og additiver fortsetter å øke. 5 % større medarbeiderstab. Inflasjonskompensasjon og medarbeiderpremie på opptil 3000 euro.

LIQUI MOLY øker årsomsetningen til 917 millioner euro. Administrerende direktør dr. Uli Weller (venstre) og Günter Hiermaier holder stø kurs mot én milliard

Selskapets to administrerende direktører, Günter Hiermaier og Dr. Uli Weller, er svært fornøyde med fjorårsresultatet. Ytterligere investeringer på mer enn 20 millioner euro i anleggene i Ulm og Saarlouis i Tyskland, skal styrke både produksjon og logistikk.

«Målet vårt er én milliard euro i omsetning innen 2025. Slik det ligger an nå, kan dette være oppnåelig allerede i år», sier Günter Hiermaier selvsikkert. Dr. Weller, som har vært administrerende direktør for selskapet i ett år, er enig i at resultatet fra 2023 lover godt: «Rammebetingelsene kunne ikke ha vært verre. Høye energipriser, logistikkostnader og inflasjon rammer oss hardt. Samtidig verken kan eller vil vi skyve de økte kostnadene helt og holdent over på kundene. Dermed blir det vi selv som tar mesteparten av regningen for de økte utgiftene. Da hjelper det bare å spare – der det er mulig uten at noen blir skadelidende – og å øke salget globalt.» Strategien ser ut til å ha fungert utmerket for LIQUI MOLY. Både produksjon og salg går med full damp. «Vi har nådd kapasitetsgrensen vår for produksjon av additiver. Mer enn 18,5 millioner bokser har rullet ut av samlebåndet i Ulm. Utbyggingen vår av produksjonen vil her gi avlastning. I 2024 tar vi sikte på 22 millioner bokser», forteller Günter Hiermaier. Også i Saarlouis nærmet oljeproduksjonen seg kapasitetsgrensen. «Investeringene på flere millioner vil gjøre det mulig for oss å øke produksjonsmengden», påpeker dr. Weller. Oljefabrikken i Saarlouis produserte i 2023 godt og vel 94 000 tonn smøremidler, noe som utgjør en økning på 9 % i forhold til 2022. Motoroljer stod her for brorparten, etterfulgt av giroljer. «Med slike mengder jobber tappeanleggene våre for små beholdere på spreng. Vi har her gjort en kraftig investering for å få opp kapasiteten», forteller dr. Weller. Den samlede kapasiteten til oljefabrikken skal generelt utvides. Per i dag ligger den på 120 000 tonn årlig. «Med fortsatt vekst ville vi ha nådd maksgrensen innen tre år hvis vi ikke hadde gjort ytterligere investeringer i fabrikken», forklarer dr. Weller.

Vekstkurven peker fortsatt oppover for smøremiddelspesialisten. «Vi fortsetter å ekspandere globalt og styrker datterselskapene våre i utlandet. Vi utvider medarbeiderstaben vår der det trengs. I 2023 opprettet vi rundt 50 stillinger, noe som tilsvarer en økning på 5 %», forteller Günter Hiermaier. LIQUI MOLY er som alltid opptatt av at medarbeiderne skal ha det best mulig. I tillegg til innføring av fleksitid og mulighet for hjemmekontor,  har samtlige 1104 ansatte fått ekstra økonomisk støtte. «Vi har dekket hele inflasjonskompensasjonen på 3000 euro og frivillig implementert tariffavtalen. Dette gir i seg selv en lønnsøkning på over 10 % i f.eks. produksjonen. Samtidig lar vi fortjenesten vår komme alle medarbeiderne til gode gjennom en ytterligere bonus på opptil 3000 euro. Også dette er god tradisjon hos oss», sier en fornøyd Günter Hiermaier.

Begge de administrerende direktørene er tydelige på hvor veien går. «Vi tenker å vokse videre. Det skal ikke stoppe med én milliard. Vi har allerede to millarder i kikkerten», er de to skjønt enige. Samtlige medarbeidere vet hva de har å gjøre: styrke eksportvirksomheten, fortsette digitaliseringen, skape kundelojalitet og fremme produktinnovasjon på alle felt – innbefattet på elbil-området. Sistnevnte er særlig viktig for det europeiske markedet. «I EU-landene forventes salget av motoroljer og additiver å falle i løpet av de neste to tiårene. Internasjonalt spiller e-mobilitet foreløpig en underordnet rolle. Like fullt ønsker vi å være et sterkt merke på EU-markedet, og tenker derfor å videreutvikle det eksisterende sortimentet vårt for el- og hybridbiler», understreker dr. Uli Weller.

Günter Hiermaier poengterer at «vi fremmer internasjonalt det som har gitt oss en sterk posisjon i Tyskland. Og det er den høye servicekvaliteten vi tilbyr kundene. Hos konkurrentene våre blir det gjort store kutt. Vi velger i stedet å bygge ut og gå på med friskt mot i nye salgsmarkeder. At denne strategien fungerer, ser man på datterselskapene våre.»

Selskapet har full støtte fra morkonsernet Würth i alt det foretar seg. «Vi driver fortsatt selvstendig. Konsernledelsen har full tillit til oss og står last og brast med oss. Samarbeidet er basert på gjensidig respekt. Vi og medarbeidere våre identifiserer oss med LIQUI MOLY. Det er avgjørende for selvoppfattelsen, lagånden og den sterke merkevaren vår», presiserer Günter Hiermaier.

Sina Ataei
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-178
Faks:
+49 731 1420-922
E-postadresse:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de