• 24-01-2024

LIQUI MOLY stevig op koers naar miljard euro omzet

#Bedrijf

De omzet van de Duitse producent van motorolie en additieven steeg in 2023 met bijna 15 procent tot € 917 miljoen. Het volume van de olie- en additievenverkoop nam toe. Het aantal werknemers groeide met meer dan vijf procent. De onderneming keerde een inflatiecompensatie uit aan de werknemers en tot wel 3000 euro bonus.

LIQUI MOLY verhoogt de jaaromzet naar 917 miljoen euro. Directeuren dr. Uli Weller (links) en Günter Hiermaier zetten koers naar een miljard

De twee directeuren Günter Hiermaier en dr. Uli Weller zijn zeer tevreden met het jaarresultaat. Met nieuwe investeringen van in totaal meer dan 20 miljoen euro in de Duitse vestigingen in Ulm en Saarlouis worden de productie en logistiek verder versterkt.

"Ons doel is om in 2025 een omzet van één miljard euro te behalen, maar het ziet ernaar uit dat dat al een jaar eerder gaat lukken", zegt Günter Hiermaier glunderend. Ook zijn collega dr. Weller, sinds een jaar mededirecteur van het in Ulm gevestigde bedrijf, is positief over 2023: "De algemene omstandigheden waren erg slecht. We werden hard getroffen door de energieprijzen, logistieke kosten en inflatie. We kunnen en willen de gestegen kosten niet 1:1 doorberekenen aan onze klanten. Het leeuwendeel van de prijsstijgingen komt voor onze rekening. Dan kun je eigenlijk niet meer doen dan besparen op gebieden waar niemand er last van heeft, en meer verkopen – wereldwijd." Dat doet LIQUI MOLY blijkbaar goed. De productie- en verkoopvolumes nemen toe. "In de productie van additieven hebben we onze capaciteitslimiet bereikt. Er zijn meer dan 18,5 miljoen blikken van de productielijn in Ulm gekomen. De uitbreiding van onze productie gaat hier verlichting brengen. We hebben voor 2024 een productie van 22 miljoen blikken gepland", aldus Günter Hiermaier. Ook de olieproductie in Saarlouis zit bijna aan haar limiet. "We doen miljoeneninvesteringen om de productievolumes te helpen verhogen", vertelt dr. Weller. De oliefabriek in Saarlouis produceerde in 2023 maar liefst 94.000 ton smeermiddelen, ruim negen procent meer dan in 2022. Het grootste deel daarvan bestond uit motoroliën, gevolgd door transmissieoliën. "Onze vulsystemen voor kleine verpakkingen bereiken met deze hoeveelheden hun capaciteitsgrenzen. We hebben hier veel in geïnvesteerd om de productie te kunnen verhogen", aldus dr. Weller. Over het algemeen is de volledige capaciteitsgrens van de oliefabriek in zicht. Dat is 120.000 ton per jaar. "Als we niet in de locatie zouden blijven investeren, zouden we met een constante groei binnen drie jaar onze bovengrens bereiken ", legt dr. Weller uit.

Over het geheel genomen blijft de smeermiddelenspecialist op koers voor groei. "We gaan door met onze internationalisering en versterken de dochterondernemingen in het buitenland. Waar nodig breiden we ons personeelsbestand uit. In 2023 hebben we ongeveer 50 banen gecreëerd, dus een toename van 5 procent", vertelt Günter Hiermaier. Met de medeondernemers (zoals medewerkers bij LIQUI MOLY vanouds worden genoemd) gaat het intussen prima, als we de bedrijfscijfers erbij pakken. Naast de invoering van flexibele werktijden en mobiel werken waar mogelijk, zijn er extra financiële voordelen ingevoerd voor alle 1104 werknemers. "We hebben de inflatie volledig gecompenseerd met een bedrag van € 3.000 per persoon en hebben de cao vrijwillig uitgevoerd. Dit alleen al heeft geleid tot loonsverhogingen van meer dan 10 procent in bijvoorbeeld de productie. Daarnaast krijgen alle collega's een aandeel in de winst van nog eens maximaal € 3.000. Ook dat is een goede gewoonte bij ons", vertelt Günter Hiermaier tevreden.

Waar de reis verder heen moet gaan, is duidelijk voor de twee directeuren. "We blijven groeien. Het miljard is niet de limiet. We gaan voor het tweede miljard", zeggen ze allebei vol vertrouwen. Het huiswerk is al uitgedeeld aan alle medeondernemers: versterking van de export, verdere digitalisering, klantenbinding en productinnovaties op alle gebieden, inclusief elektrische voertuigen. Dat laatste is vooral belangrijk voor de Europese markt. "De verkoop van motoroliën en additieven zal de komende twee decennia naar verwachting afnemen binnen de EU. Internationaal speelt e-mobiliteit een kleinere rol. Toch willen we een sterk merk zijn in de EU, en daarom zullen we ons bestaande assortiment voor elektrische en hybride voertuigen blijven ontwikkelen", aldus dr. Uli Weller.

Günter Hiermaier benadrukt: "We gaan op internationaal niveau door met wat ons sterk heeft gemaakt in Duitsland. En dat is onze uitstekende persoonlijke service. Onze concurrenten schrappen massaal banen op dit gebied. Wij breiden juist uit en betreden nog onontgonnen markten met krachtige plaatselijke verkoopinitiatieven. U ziet wel aan onze dochterondernemingen dat deze strategie werkt!”

Het bedrijf geniet bij al zijn inspanningen de volledige steun van het moederbedrijf Würth. "We blijven onafhankelijk handelen. We hebben het volle vertrouwen van het concernmanagement, dat ons ondersteunt in onze ontwikkeling. Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect. Wij en alle medeondernemers zien onszelf als LIQUI MOLY. Dat staat centraal in ons zelfbeeld, onze teamgeest en ons sterke merk", aldus Günter Hiermaier.