Verantwoordelijkheid

Bedrijven zijn veel meer dan economische spelers alleen. Ze hebben ook altijd maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij LIQUI MOLY nemen we ook graag onze verantwoordelijkheid, op verschillende manieren.

We zijn ons bewust van onze sociale verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsfilosofie. We werken er voortdurend aan een positieve bijdrage te leveren aan het algemene welzijn en zo onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij handelen we altijd zorgvuldig en transparant.

Kwaliteits- en milieumanagement en managementsysteem voor gezond en veilig werken

LIQUI MOLY is gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 (kwaliteitsmanagement),°DIN EN ISO 14001 (milieumanagement) en DIN EN ISO 45001 (managementsysteem voor gezond en veilig werken). 

Certificaat

Duurzaam ondernemen

LIQUI MOLY staat voor pioniersgeest, vooruitstrevende technologie en duurzame groei. We gaan ver om goede kwaliteit te leveren, maar proberen daarbij ook zoveel mogelijk energie te besparen en zo efficiënt gebruik te maken met de hulpbronnen. Daarom produceren we zo milieuvriendelijk mogelijk en optimaliseren we voortdurend alle machines en processen met het oog op milieu-aspecten.

Duurzaamheidsverslag

EcoVadis-prijs

LIQUI MOLY is een bedrijf dat op waarden is gebaseerd. Sociale, bedrijfsgerelateerde en natuurlijk ook ecologische verplichtingen zijn wat ons drijft.

Het onafhankelijke ratingbureau EcoVadis beloonde onze duurzaamheidsinspanningen met een zilveren medaille in 2024. Daarbij werden onder meer onze inspanningen op het gebied van arbeids- en mensenrechten, duurzame inkoop, ethische beginselen en milieubewust ondernemen beoordeeld.

Ons resultaat plaatst ons in de top 15% van de meer dan 90.000 beoordeelde bedrijven.

Sociale betrokkenheid

Door 'Aktion Mensch' te steunen, stimuleren we al jaren diverse sociale projecten voor meer inclusie in Duitsland. Daarmee zijn we een belangrijke factor in het realiseren van de beoogde doelen: gelijke kansen voor kinderen en jongeren en mensen een onafhankelijk bestaan gunnen, met en zonder beperking. Voor elkaar zorgen is niet alleen iets wat Aktion Mensch, maar ook wat ons aan het hart gaat.

Gedragscode voor leveranciers

Basisprincipes zoals wederzijds vertrouwen, respect, menselijkheid, voorspelbaarheid en eerlijkheid zien we als de belangrijke basis van de relatie met onze leveranciers. De gedragscode bevat verplichte minimumeisen die door onze leveranciers moeten worden nageleefd en toegepast. Hij is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van internationaal erkende normen voor verantwoord ondernemen.

Gedragscode voor leveranciers

Code of Compliance

De 'Code of Compliance' vormt een 'oriëntatiegids' en geeft uitdrukking aan de waarden van de LIQUI MOLY-Groep. In de gids worden de verantwoordelijkheden, de ethiek en het gedrag uiteengezet die wij niet alleen van onze mede-ondernemers, maar ook van onze zakenpartners verwachten. Gedragsregels die leidend zijn voor ons allemaal!

Code of Compliance

Klokkenluidersbescherming

Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, voorspelbaarheid, eerlijkheid en directheid naar binnen en naar buiten. Daarom is het bestrijden van crimineel en onrechtmatig gedrag voor ons van groot belang. Bij concrete aanwijzingen voor wetsovertredingen of ander onrechtmatig gedrag bieden wij u de mogelijkheid om ons hierover te informeren.

Extern meldpunt Compliance Officer