Hvad er additiver?

#Auto
#Camping
#Flugzeug
#Garten
#Marine
#Motorrad
#Nutzfahrzeuge
#Oldtimer
#Werkstatt

LIQUI MOLY forklarer, hvad det er for noget med vitaminer til motoren

Anvendelse

Du kan selv fylde LIQUI MOLY-additiver direkte i motoren eller i brændstoftanken inden tankning. Det er i den forbindelse ikke nødvendigt at køre på værkstedet (du finder en vejledning på bagsiden af produktet).
 

Kan man spare penge ved at bruge additiver?

LIQUI MOLYs additiver har en række åbenlyse fordele, for eksempel reduceret brændstofforbrug og optimeret motorgang. De indirekte fordele er endnu større. Hvis motor-, olie- og brændstofsystemet rengøres, plejes og konserveres med LIQUI MOLY-additiver, øges bilens driftssikkerhed, og dens levetid forlænges. På den måde kan du med vores additiver let spare penge til dyre reparationer.
 

Tilsmudset motor

Alle forbrændinger efterlader bittesmå partikler i motoren. Det er aflejringer, der sætter sig fast i forbrændingskamrene og på indsprøjtningsdyserne, ventilerne og dysenålene. Resultatet: Påvirkning af motorydelsen, højere brændstofforbrug, mere sod og flere skadelige stoffer. LIQUI MOLYs additiver fjerner eksisterende aflejringer og forebygger nye. Forbrændingen optimeres.
 

Utæt køler

Ved utætheder i kølersystemet kan problemet løses med tilsætninger. Additiverne lukker straks små lækager helt. Det eliminerer behovet for konstant påfyldning af kølevæske og besværlig søgning efter utætheder.
 

Lave temperaturer

Ved temperaturer under 0 °C kan paraffinen i dieselen krystallisere og tilstoppe brændstoffilteret. Det kan forhindres med Diesel Flow Fit fra LIQUI MOLY. Afhængigt af brændstoffets kvalitet holder det dieselen flydende ned til minus 31 °C.
 

Brændstofkvalitet

Moderne motorer har brug for brændstof af høj kvalitet. Den kan dog variere fra land til land og nogle gange endda fra tankstation til tankstation. Motoren kan ikke yde sit bedste med brændstof af ringe kvalitet, og den kører ujævnt. Brændstoffet forbrændes ikke rent, og der aflejres rester indvendigt i motoren, og det kan føre til skader. LIQUI MOLYs additiver kan forbedre brændstofkvaliteten væsentligt.

Merværdi ved brug af additiver

Sæsonkøretøjer/stillestående køretøjer

Benzin holder ikke evigt, men ældes. Med det rigtige additiv fra LIQUI MOLY kan denne ældningsproces forsinkes, og samtidig beskyttes brændstofsystemet mod korrosion. Det er vigtigt for køretøjer, der står stille i flere måneder. Det giver også god mening i forbindelse med andre benzinmotorer, f.eks. plæneklippere og kædesave, der ikke anvendes i længere perioder. I modsat fald er der risiko for motorproblemer som følge af for gammel benzin og motorskader pga. korrosion. Det kan også være farligt for dieselkøretøjer, der står stille i længere tid, f.eks. landbrugs- og entreprenørmaskiner, både og autocampere. Hvis forholdene er gunstige, kan svampe, bakterier og gær formere sig i dieselbrændstof. Det vand, der kræves til væksten, samler sig som kondensvand på tankens bund ved dag-og-nat-ventilation og fordeles i små mængder i brændstoffet. Desuden har kemisk bundne elementer som svovl, fosfor og sporstoffer i dieselen betydning for væksten. Svampe, bakterier og gær tilstopper filteret og brændstofslangen. For at forebygge mikrober i tanken bør der regelmæssigt anvendes Anti-bakterie-dieseladditiv fra LIQUI MOLY for at forhindre, at bakterierne opstår.

Olietab

Hvis en bil taber eller forbruger olie, kan det skyldes gamle pakninger. LIQUI MOLY tilbyder også additiver til dette formål. De regenererer gummi- og kunststofpakninger og gør dem bløde og smidige. Det eliminerer olietabet. Disse indholdsstoffer kræver ca. 600 til 800 kilometers kørsel, før de virker fuldt ud.

Miljøbeskyttelse

Additiver er skånsomme for miljøet. Rene motorer forbrænder brændstof mere effektivt og bruger energien optimalt. De forbruger mindre brændstof end motorer, der smudset til af aflejringer. Det giver lavere CO₂-emission og er en fordel for miljøet.

Sikkerhed

Additiver har ganske vist ikke direkte betydning for sikkerheden på samme måde som bremser eller sikkerhedsseler. De yder dog et vigtigt bidrag til bilens driftssikkerhed.

Olieadditiver

Blandes direkte i olien og egner sig til alle almindeligt udbredte motor- og gearkasseolier. De forbedrer oliens egenskaber og reducerer dermed slid og olieforbrug. Med yderligere letløbsegenskaber reduceres den indre friktion, og brændstofforbruget reduceres. Motorens og gearkassens levetid forlænges, og driftssikkerheden garanteres.

Additiver

En ventils indsugning før og efter brug af et additiv

Brændstofadditiver

Blandes direkte i dieselen eller benzinen. Brændstofadditiver fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet, på indsprøjtningsventilerne/-dyserne, indsugningsventilerne, tændrørene og i forbrændingskammeret og forhindrer, at de dannes igen. De vedligeholder alle komponenter i benzinindsprøjtningssystemet, beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion, optimerer AU-værdierne og motorens ydelse og forbedrer gasreguleringen. Rene motorer bruger mindre brændstof, og dermed reduceres udledningen af skadelige stoffer.

Additiver

Kølevæskeadditiver

Hældes direkte i kølesystemet. Kølerrens opløser kalk- og olieholdige tilsmudsninger, aflejringer og slam i kølesystemet. Kølertætner lukker små utætheder som hårfine revner og porøse svejsninger i kølesystemet på en sikker måde. Kølertætner kan bruges forebyggende eller som løsning på problemer.

Additiver