• 22-08-2022
  • Produkter

Motoroliens opgaver

Hvorfor er det så vigtigt at bruge den rigtige olie? Kan man spare penge på motorolie, og hvorfor skal den skiftes? LIQUI MOLY giver svar.

Baggrund

En køretøjsmotor skal altid have tilstrækkelig smøring. Den beskyttende smørefilm reducerer den mekaniske friktion mellem de bevægelige motorkomponenter og forhindrer i den forbindelse, at metal rammer metal. Uden olien ville motoren blive alvorligt beskadiget på få sekunder. Den korrekte motorolie skal sikre smøringen under alle driftsforhold og belastninger, der forekommer i motoren.

I ekstrem kulde bør den være så tyndtflydende som muligt for at lette startprocessen og nå alle vigtige smøresteder i motoren så hurtigt som muligt. Ved ekstremt høje temperaturer må smørefilmen på den anden side heller ikke gå i stykker, da det vil ødelægge motoren.

Hvorfor skal motorolien skiftes?

Det regelmæssige olieskift forlænger motorens og gearkassens levetid. Motorolien forbruges og forurenes med tiden af sig selv, f.eks. ved fortynding med brændstof eller kondensvand, naturlig olieældning og mekanisk slitage.

Kontakt en forhandler eller et værkstedfor at få den rigtige olie Forhandlere  

Motoroliens opgaver og merværdi

Smøring

Smøring af de mekaniske motorkomponenter er den vigtigste opgave for motorolien. Den har til formål at reducere friktionen mellem de bevægelige komponenter, så slitagen holdes så lav som muligt. Dannelsen af en lukket smørefilm er nødvendig for at undgå motorskader på grund af metal-mod-metal-kontakt.

Køling

Motorolie bidrager til køling af motorkomponenterne. Den sikrer varmebortledning i motoren, så motoren ikke overophedes.

Rensning

Motorolien har også til opgave at rense motoren. Forbrændingsrester, metalpartikler og aflejringer optages af olien og transporteres til oliefilteret.

Tætning

Motorolien understøtter tætningen af stempelringene mod forbrændingskammeret og forhindrer således, at der kommer skadelige stoffer ind i motoren.

Korrosionsbeskyttelse

Motorolien danner en beskyttelsesfilm over metaloverfladerne. Derved undgås påvirkning af luft, og motoren beskyttes mod de delvist aggressive produkter fra forbrændingen.

Miljøbeskyttelse

Moderne olier reducerer brændstofforbruget og de dermed forbundne udledninger af skadelige stoffer. Desuden er moderne motorolier fri for klor og tungmetaller og er nemme at rense og genbruge.

Sikkerhed

Smøringen af alle motorkomponenter sikrer en pålidelig motorgang og dermed en højere sikkerhed i trafikken.

Hvorfor er det så vigtigt at bruge den rigtige olie?

Alle motorer er forskellige og stiller derfor specifikke krav til olien. Hvis der anvendes den forkerte olie med den forkerte viskositet, kan der ikke opbygges det korrekte olietryk, hvilket medfører motorskader. Andre negative følger er garantitab, stigende brændstofforbrug, øget risiko for havari, kortere levetid for motoren og ødelæggelse af partikelfilteret og katalysatoren.

Eventyret om én olie til alle køretøjer 

Kan man spare penge på motorolie?

Hvilken olie skal anvendes ved olieskift? Der findes mange udbydere med både billige og dyre produkter. Naturligvis ønsker man at bruge så få penge som muligt og køber derfor gerne den billige olie. Det kan dog blive meget dyrere i sidste ende. Årsagen: Den billige olie opfylder ikke alle producentens forskrifter og har færre ydelsesreserver. Derfor forbruges den hurtigere og skal udskiftes oftere. LIQUI MOLY-motorolie af høj kvalitet overgår endda producentens forskrifter og forlænger motorens levetid.


Additiver i olien

Afhængigt af producentens specifikationer indeholder motorolien en individuel additivpakke. Det er vigtigt at bruge den rigtige olie til din bil, da hver motor stiller forskellige krav til olien.

Kontakt en forhandler eller et værksted for at få den rigtige olieForhandlere


Vil du gerne holde dig opdateret?

LIQUI MOLY app til iOS / LIQUI MOLY app til Android  

De store SPØRGSMÅL om olien forklaret af LIQUI MOLY!