• 2min

Nem løsning mod olieslam i motoren

#Bil
#Camping
#Veteranbil

Mange korte ture fører ofte til olieslam i motoren. Vi forklarer, hvordan det dannes, og hvordan du hurtigt og nemt slipper af med det igen.

Årsager til olieslamdannelse

Der er tre indikatorer, der er ansvarlige for dannelsen af olieslam i motoren: Oxidering, nitrering og sulfatering.

Oxiderende

Varme og ilt oxiderer olien. Der dannes syrer og olieuopløselige bestanddele. Disse er igen ofte årsag til laklignende harpiksdannelse eller slamagtige aflejringer.

Nitrering

Olien belastes med nitrogenforbindelser (NOx). De opstår ved forbrænding af brændstoffer. Størstedelen af NOx kommer ud i det fri via udstødningssystemet. Men som "blow-by"-gas kommer der små mængder ind i krumtaphuset og dermed i motorolien. Ved nitrering opstår laklignende aflejringer. Smøremidlet "tykner" ofte og kan medføre dannelse af sort slam.

Sulfatering

Ved forbrænding af svovlholdigt brændstof, som i Europa stort set ikke længere er på markedet, opstår der svovloxider (SOx). Også her udskilles den største del via udstødningsrøret. Ligesom ved kvælstofforbindelserne bevæger en lille del af svovloxiderne sig som en del af "blow-by"-gassen ind i krumtaphuset og dermed ind i motorolien. I forbindelse med kondensvand dannes svovlholdige syrer, såkaldte sulfider. Denne sulfatering medfører også en fortykkelse af motorolien.

Resultat

De skadelige bestanddele fordamper ikke, og olieslamdannelsen forværres kontinuerligt. Kørsel over korte strækninger begunstiger disse kemiske reaktioner, da motorolien ikke når den nødvendige driftstemperatur.

Problemløser: Olie-slam-skylning

Vores Olie-slam-skylning fjerner hurtigt, nemt og præcist disse komponenter og rester fra hele oliekredsløbet.

Additivets formulering renser hele systemet og skyller aflejringerne og olieslammet ud ved olieskift. Den perfekte løsning til skånsom rengøring af motoren indvendigt inkl. olieboringer, oliesier, stempelringsnoter og kanaler og forebyggelse af motorskader. Sort slam samt andre tilsmudsninger og aflejringer hører dermed fortiden til. Desuden øger additivet motorens driftssikkerhed og forhindrer manglende smøring.

Anvendelse: Olie-slam-skylningen tilsættes motorolien ca. 100-300 km før det planlagte olieskift. Efter den kørte strækning (denne skal ikke tilbagelægges i ét stykke) foretages motorolieskiftet.

  • økonomisk
  • forhindrer dyre reparationer
  • Forhindring af manglende smøring
  • forhindrer agglomering af forbrændingsprodukter
  • renser oliekanaler, boringer og sier
  • reducerer aflejringer
  • fjerner sort slam
  • nem anvendelse