• 12-02-2024

Ud i det blå – LIQUI MOLY lancerer additiv til AdBlue® på markedet

#Bil
#Virksomhed

Det nyudviklede additiv beskytter SCR-systemet til udstødningsefterbehandling mod skader

Når man kører med en moderne dieselmotor, skal der ikke kun tankes brændstof, men også urea. Opløst i vand sælges det under navnet AdBlue®. Kun med dette reduktionsmiddel kan køretøjsproducenterne opfylde de gældende europæiske standarder for udledning af nitrogenoxid. Ingen teknologi uden huller: Uden passende pleje er der risiko for skader på udstødningssystemet. Det er her, det nyudviklede DEF Anti Crystal Additive K fra LIQUI MOLY kommer ind i billedet.

Dieselbrændstof er nødvendigt for at få bilen til at køre. AdBlue® skaber forudsætningerne for, at selvantænderen overholder de lovmæssigt foreskrevne kvælstofilteniveauer. Reduktionsmidlet AdBlue®, også kaldet Diesel Exhaust Fluid (DEF), indsprøjtes doseret i den varme udstødningskanal via en separat tank. "Der fordamper opløsningen. Der kan dannes rester, fordi der dannes en væskefilm på udstødningsoverfladen, hvor vandet fordamper hurtigere, end ureaen kan nedbrydes", siger David Kaiser, chef for forskning og udvikling hos LIQUI MOLY. Han er ansvarlig for udviklingen af DEF Anti Crystal Additive K. "Med additivet sænkes temperaturen for at opnå den såkaldte Leidenfrost-effekt. Denne effekt begunstiger den restfri nedbrydning af AdBlue®-opløsningen. På grund af Leidenfrost-effekten reduceres dannelsen af en væskefilm på udstødningsoverfladen", fortsætter David Kaiser.

Additivets virkningskreds er udstødningsefterbehandlingssystemet, forkortet SCR-system. SCR står for selektiv katalytisk reduktion. Ved hjælp af denne teknologi omdannes de kvælstofilter, der opstår under forbrændingsprocessen i dieselmotoren, til elementært kvælstof og vand i en katalysator. Den centrale komponent i SCR-efterbehandlingsteknologien er doseringssystemet. Hjertet er pumpen.

Der kan dannes rester fordi AdBlue® består af ca. to tredjedele demineraliseret vand og ca. en tredjedel urea. Ved opvarmning af dette stof dannes de organiske forbindelser biuret og triuret ved spaltning af ammoniak. "Der dannes ureakrystaller i ledninger eller i doseringsventiler. Det sker, når vandet i rørene fordamper", forklarer udviklingschefen. I ekstreme tilfælde fører dette til en tilstopning i AdBlue® -systemet. Dette kan igen medføre skader på pumpen og indsprøjtningsdyserne eller en fejlmeddelelse i motorstyringen. "Tensiden i additivet reducerer overfladespændingen i AdBlue®. Det forhindrer, at der opstår dråber. På den måde dannes der ingen forstyrrende krystaller, og aflejringer på indsprøjtningsdysen kan forhindres", siger David Kaiser.

Kuldefølsomhed er det andet svage punkt i den vandige opløsning. For at beskytte SCR-systemet mod, at væsken fryser, anvender køretøjsproducenterne varmeapparater. De aktiveres dog kun, når motoren startes. "Fra -11,5 °C fryser AdBlue®. Med vores tilsætning kan man sænke frysepunktet til omkring -16 °C," fortæller David Kaiser. Da entreprenørkøretøjer ofte står ubeskyttet mod kulde på byggepladser, øges risikoen for nedbrud om vinteren. Diverse byggevirksomheder og også værksteder havde henvendt sig til LIQUI MOLY med spørgsmålet om et produkt, der kunne løse problemet. Resultatet er DEF Anti Crystal Additive K.

Additivet virker dog kun forebyggende. Eksisterende krystallisering kan kun fjernes mekanisk. I de fleste tilfælde sker dette gennem dyr udskiftning af dele. "Derfor er oplysningen så vigtig her", understreger eksperten.

Det nye produkt fås i en plastbeholder med 2,5 liters indhold.

DEF Anti Crystal Additive Concentrate

Askefri additivkombination til forebyggelse af funktionsfejl i SCR-systemet på dieselmotorer. Reducerer dannelsen af aflejringer i AdBlue®-tanken og AdBlue®-indsprøjtningssystemet.

Sina Ataei
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-178
Fax:
+49 731 1420-922
E-mail:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de