Kompatibilitet af HVO- eller XTL-brændstof med additiver

#Bil
#Camping

Ud over E5, E10 og B7 vil der fremover også være alternative dieselbrændstoffer B10 og XTL (også HVO) til rådighed på tankstationerne. Hvad er nyt, og hvad skal du fortsat være opmærksom på – vi forklarer.

På tankstationer er det alternative dieselbrændstof mærket som XTL (X-to-Liquid). Her står "X" for et vilkårligt udgangsmateriale, som omdannes til en flydende energibærer (to Liquid). Udgangsmaterialet kan altså være et vilkårligt råmateriale, som omdannes til paraffinsk diesel. Der er to metoder til denne syntetiske fremstillingsproces: Fischer-Tropsch-metoden (fx også til e-fuels) og anvendelse af hydrerede vegetabilske olier, HVO (Hydrotreated Vegetable Oils).

Brændstof, der produceres efter Fischer-Tropsch-metoden, er baseret på en syntetisk gas, der består af kulilte og brint, som stammer fra biomasse, kul, naturgas eller grøn brint og CO2 fra luften. Afhængigt af tilsætningsstoffet hedder brændstoffet BTL (Biomass-to-Liquid), CTL (Coal-to-Liquid), GTL (Gas-to-Liquid) eller E-Fuel. Alternativt kan HVO anvendes som basis, som udvindes af vegetabilsk eller brugt madolie og reagerer med brint for at udvinde brændbare, paraffinske kulbrinter. HVO kan både strække fossil diesel og tankes i ren form. Afhængigt af tilsætningen hedder brændstoffet klimadiesel 25, klimadiesel 90 eller HVO 100 eller "C.A.R.E. Diesel".

Nyt lige nu: Diesel B10. Sammenlignet med den hidtidige diesel B7 består B10 ikke af syv, men af ti procent biodiesel og ikke 93, men 90 procent fossil diesel. Men sammenlignet med HVO stammer det stadig fra råmaterialer og ikke fra affald.

Dette skal du være opmærksom på ved anvendelse af det alternative brændstof

Anvendelse kun med særlig producentgodkendelse

Som ved E10 bør du kun tanke både B10- og XTL-diesel, hvis dette udtrykkeligt er godkendt af producenten af dit køretøj.

Du kan nemt tjekke dette ved at kigge bag tankklappen. Hvis du finder et lille symbol med mærkningen XTL eller B10, kan du tanke brændstof uden bekymringer.

Anvendelse af additiver anbefales fortsat på trods af den tekniske udvikling

Desuden blev der ikke konstateret nogen forskelle i forhold til traditionel diesel ved praktiske tests, som eksperterne havde forventet. Tværtimod: På grund af deres syntetiske beskaffenhed er XTL eller HVO endda teknisk set af højere kvalitet, da de f.eks. ikke indeholder nogen aromaer eller andre biprodukter. Også det højere cetantal på 74 sammenlignet med 54 ved fossil diesel påvirker forbrændingsegenskaberne i motoren positivt. Desuden opstår der 30 procent mindre kvælstofilter samt finstøv, og slitagen på tekniske komponenter såsom partikelfilter eller udstødningstilbageføringssystem (AGR) er mindre. Generelt forbrænder det alternative brændstof også renere end bio- eller mineraloliediesel og er mere ældningsbestandigt.

Den lavere slitage på tekniske komponenter eller den rene forbrænding betyder dog ikke, at der ikke opstår forbrændingsrester og aflejringer i motoren eller andre komponenter såsom EGR. Derfor anbefaler vi fortsat brugen af rensende og systemplejende dieseladditiver for at sikre langsigtet funktionsdygtighed. Den alternative diesel har desuden ikke de samme smøreegenskaber som traditionelt dieselbrændstof, hvilket kræver ekstra additiver. (Bemærk, at de kvaliteter, der findes på markedet, kan variere.)

Vores additiver kan også anvendes sammen med de nye dieselbrændstoffer B10 og XTL uden problemer.

Skift fra fossil diesel til HVO og XTL

Ved omstilling til det alternative brændstof anbefaler vi, at brændstofsystemet rengøres på forhånd med additiver, da gamle aflejringer bliver siddende og ikke kan fjernes kun ved hjælp af det alternative dieselbrændstof. Desuden forebygger vores additiver også forebyggende dannelse af forbrændingsrester ved brug af HVO og XTL.

Dieseladditiv til alternative dieselbrændstoffer

Vi anbefaler motorsystemrens diesel til bæredygtig rensning og forøgelse af smøreevnen.

Fjerner forstyrrende aflejringer fra præcist fremstillede komponenter som f.eks. injektorer og højtrykspumpe og sikrer deres optimale funktion. Beskytter desuden dyre komponenter i indsprøjtningssystemet med smøreeffektforbedrer og korrosionsbeskyttelsesmiddel. Sikrer oprindelig motorydelse og lave udstødningsværdier.

  • forhindrer dannelse af aflejringer
  • forhindrer fastbrænding og harpiksdannelse på dysenålene
  • beskytter indsprøjtningssystemets komponenter mod slitage
  • sikrer optimal forbrænding
  • velegnet til alle dieselmotorer, herunder common-rail og pumpedyse
  • fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet