Zink-Spray

SKU: P000516

Förstklassig grundering med 99 % ren zink och torr film. För efterföljande lackeringsarbeten. Mycket motståndskraftigt och flexibelt och skyddar metalldelar med elektrokemiska processer. Aktivt korrosionsskydd, temperaturbeständigt upp till ca. 500 °C.

Läs Mer
 • permanent korrosionsskydd
 • elektriskt ledande
 • enastående temperaturbeständighet
 • hög zinkandel
 • punktsvetsmöjlig
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148: alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten. Se här.

Förstklassig grundering med 99 % ren zink och torr film. För efterföljande lackeringsarbeten. Mycket motståndskraftigt och flexibelt och skyddar metalldelar med elektrokemiska processer. Aktivt korrosionsskydd, temperaturbeständigt upp till ca. 500 °C.

Skydd mot rost och korrosionsskydd på järn- och stålytor, speciellt svetsfogar. Bättra på skadade galvaniska ytor och skydd för hela avgassystemet.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1008

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 19.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 19.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.