Zink-Spray

Artikelnummer.: P000516

Förstklassig grundering med 99 % ren zink och torr film. För efterföljande lackeringsarbeten. Mycket motståndskraftigt och flexibelt och skyddar metalldelar med elektrokemiska processer. Aktivt korrosionsskydd, temperaturbeständigt upp till ca. 500 °C.

Läs Mer
 • permanent korrosionsskydd
 • elektriskt ledande
 • enastående temperaturbeständighet
 • hög zinkandel
 • punktsvetsmöjlig
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Förstklassig grundering med 99 % ren zink och torr film. För efterföljande lackeringsarbeten. Mycket motståndskraftigt och flexibelt och skyddar metalldelar med elektrokemiska processer. Aktivt korrosionsskydd, temperaturbeständigt upp till ca. 500 °C.

Skydd mot rost och korrosionsskydd på järn- och stålytor, speciellt svetsfogar. Bättra på skadade galvaniska ytor och skydd för hela avgassystemet.
Artikelnummer.
Informations
Formtyp
Lösning
Språklinje
VPE
Pallenhet
Formtyp: Aerosolburk
Lösning: 400 ml
Språklinje: GB-DK-FIN-N-S
VPE: 12
Pallenhet: 1008

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jane Doe 25.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.