Zink Spray

SKU: P000516

Førsteklasses primer med 99 % zinkrenhed for den tørrede film. Til efterfølgende lakeringsarbejde. Den er ekstremt slidstærk og fleksibel og beskytter metaldele ved hjælp af elektrokemiske processer. Aktiv korrosionsbeskyttelse, temperaturbestandig op til ca. 500 °C.

Læs mere
 • varig korrosionsbeskyttelse
 • elektrisk ledende
 • fremragende temperaturbestandighed
 • højt zinkindhold
 • kan punktsvejses
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Førsteklasses primer med 99 % zinkrenhed for den tørrede film. Til efterfølgende lakeringsarbejde. Den er ekstremt slidstærk og fleksibel og beskytter metaldele ved hjælp af elektrokemiske processer. Aktiv korrosionsbeskyttelse, temperaturbestandig op til ca. 500 °C.

Som rust- og korrosionsbeskyttelse på jern- og ståloverflader, især på svejsninger. Til reparation af beskadigede galvaniske overflader og beskyttelse af hele udstødningssystemet.

Application

Ryst dåsen i ca. 2 min. før brug. Sprøjtes i tynde lag i en afstand på ca. 20-30 cm på metallisk rene, affedtede og tørre overflader. Overfladetykkelse af zinkmetalfilmen, tørret med et enkelt lag: 25-35 µm. Bemærk: Kan males over, men på grund af de mange forskellige malingssystemer, der tilbydes, er det nødvendigt med selvtest på forhånd. Efter brug skal du holde dåsen med sprøjtehovedet nedad, og trykke på ventilen, indtil kun rent drivmiddel slipper ud.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1008

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.