Zinkspray

SKU: P000516

Eersteklas primer met 99% zinkzuiverheid bij de gedroogde film. Voor latere lakwerkzaamheden. Is uiterst resistent en flexibel en beschermt metalen onderdelen door elektrochemische processen. Actieve corrosiebescherming, temperatuurbestendig tot ca. 500 °C.

Lees verder
 • duurzame corrosiebescherming
 • elektrisch geleidend
 • uitstekende temperatuurbestendigheid
 • hoog zinkgehalte
 • voor puntlassen geschikt
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. Zie hier.

Eersteklas primer met 99% zinkzuiverheid bij de gedroogde film. Voor latere lakwerkzaamheden. Is uiterst resistent en flexibel en beschermt metalen onderdelen door elektrochemische processen. Actieve corrosiebescherming, temperatuurbestendig tot ca. 500 °C.

Als roest- en corrosiebescherming op ijzer- en staaloppervlakken, vooral aan lasnaden. Om beschadigde galvanische oppervlakken te repareren en om het gehele uitlaatsysteem te beschermen.

Application

Bus ca. 2 minuten schudden voor gebruik. Spuit in dunne lagen op schone, ontvette en droge oppervlakken vanaf een afstand van ca. 20-30 cm. Laagdikte van de zink-metaalfilm droog bij één keer bespuiten: 25-35 µm. Aanwijzing: Overschilderbaar, maar wegens de verscheidenheid van de beschikbare verfsystemen is een zelftest vooraf noodzakelijk. Na gebruik de bus met de sproeikop naar beneden houden en het ventiel leegspuiten tot er alleen nog zuiver drijfgas ontsnapt.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 400 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1008

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.