Σπρέι ψευδαργύρου

SKU: P000516

Κορυφαίας ποιότητας αστάρι με καθαρότητα ψευδαργύρου 99 % στο στεγνωμένο στρώμα. Για επακόλουθες εργασίες βαφής. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό καθώς και ελαστικό και προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από ηλεκτροχημικές διεργασίες. Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία, με αντοχή σε θερμοκρασία έως περ. 500 °C.

Μάθετε Περισσότερα
 • μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
 • ηλεκτρικά αγώγιμο
 • εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
 • μεγάλο ποσοστό ψευδαργύρου
 • με ικανότητα συγκόλλησης κατά σημεία
 • Δείτε περισσότερα
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Κίνδυνος
 • H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 • H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 • H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 • H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Το παρόν προϊόν ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148: όλες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές θα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής. Βλ. εδώ.

Κορυφαίας ποιότητας αστάρι με καθαρότητα ψευδαργύρου 99 % στο στεγνωμένο στρώμα. Για επακόλουθες εργασίες βαφής. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό καθώς και ελαστικό και προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από ηλεκτροχημικές διεργασίες. Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία, με αντοχή σε θερμοκρασία έως περ. 500 °C.

Ως προστασία από σκουριά και διάβρωση για σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες, ιδίως για ραφές συγκόλλησης. Για βελτίωση γαλβανισμένων επιφανειών με ζημιά και για προστασία ολόκληρου του συστήματος της εξάτμισης.

Application

Ανακινήστε το δοχείο περίπου 2 λεπτά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε σε λεπτές στρώσεις από απόσταση περ. 20-30 cm σε μεταλλικά καθαρές, απολιπασμένες και στεγνές επιφάνειες. Πάχος στρώσης στεγνού μεταλλικού φιλμ ψευδαργύρου μετά από έναν ψεκασμό: 25-35 µm. Υπόδειξη: Βάφεται, ωστόσο λόγω της ποικιλίας των προσφερόμενων συστημάτων βαφής απαιτείται προηγουμένως έλεγχος καταλληλότητας. Μετά τη χρήση, κρατήστε το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω και ψεκάστε με τη βαλβίδα μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο σπρέι
Container contents: 400 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1008

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 23.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 23.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.