Motor Clean

SKU: P000008

Högeffektiv tillsatskombination för effektiv rengöring av smuts i motorns inre före oljebyte. Löser oljerester och avlagringar, lägger sig runt smutspartiklar och transporterar ut dem ur oljekretsen när gammal olja tappas ur. Den nya oljan kan använda sin fulla effekt i den rena motorn. Det säkrar en snabb genomgående smörjning, optimal ...

Läs Mer
 • enkel att använda
 • hög lönsamhet
 • neutral mot vanliga tätningsmaterial
 • partikel- och katalysatortestad
 • reducerar avgasutsläpp
 • Visa mer
ghs07 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Högeffektiv tillsatskombination för effektiv rengöring av smuts i motorns inre före oljebyte. Löser oljerester och avlagringar, lägger sig runt smutspartiklar och transporterar ut dem ur oljekretsen när gammal olja tappas ur. Den nya oljan kan använda sin fulla effekt i den rena motorn. Det säkrar en snabb genomgående smörjning, optimal motoreffekt, mindre slitage och reducerade avgasutsläpp.

För alla vanliga i handeln förekommande motoroljor för bensin- och dieselmotorer med eller utan partikelfilter (DPF/GPF). Tveklöst användbar i fordon med oljedränkta kuggremmar. Inte lämplig för motorcyklar med våtkoppling. Burkens innehåll räcker för upp till 5 l oljemängd. Katalysator- och turbotestad.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 500 ml
Language line: D-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 798

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.