Underredsbehandling med bitumen svart

SKU: P003472
Korrosionsskyddsmedel som bildar en elastisk sluten skyddsfilm i torkat tillstånd. Det bitumenhaltiga skiktmaterailet har en god påverkan på missljud och högt friktionsmotstånd. Hög andel fasta partiklar. Kan inte lackeras. Läs Mer
  • snabbtorkande
  • ljuddämpande
  • god häftförmåga på olika underlag
  • permanent hållbar
ghs02 ghs07 ghs09
    Fara
  • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Korrosionsskyddsmedel som bildar en elastisk sluten skyddsfilm i torkat tillstånd. Det bitumenhaltiga skiktmaterailet har en god påverkan på missljud och högt friktionsmotstånd. Hög andel fasta partiklar. Kan inte lackeras.
Täckning av färgdimma i hjulhus samt förbättreing av befintlig beläggning på underreden.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 600

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.