Bodemplaatbescherming Bitumen zwart

SKU: P003472
Anticorrosiemiddel dat in gedroogde toestand een taai-elastische, gesloten beschermingsfilm vormt. Het coatingmateriaal met bitumen beschikt over een goede antidreunwerking en een hoge slijtageweerstand. Hoog aandeel vaste stoffen. Niet overlakbaar. Lees verder
  • snel drogend
  • geluidsisolerend
  • goede hechting op diverse ondergronden
  • duurzaam
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs09
    Gevaar
  • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Anticorrosiemiddel dat in gedroogde toestand een taai-elastische, gesloten beschermingsfilm vormt. Het coatingmateriaal met bitumen beschikt over een goede antidreunwerking en een hoge slijtageweerstand. Hoog aandeel vaste stoffen. Niet overlakbaar.
Voor het afdekken van mist in de wielkast en voor het verbeteren of aanvullen van bestaande coatings van voertuigonderkanten.

Application

De met Wagenbodem-Bescherming te behandelen oppervlakken eerst goed reinigen. Roest verwijderen. De vlakken moeten droog, was-, vuil-, vet- en zoveel mogelijk stofvrij zijn.

Wagenbodem-Bescherming kan met UBS-Spuitpistool, art.nr. 6219 en met Drukbekerpistool, art.nr. 6220 bij een bedrijfsdruk van 2-8 bar navenant het gewenste optische resultaat worden verwerkt.
Bus goed schudden voor gebruik.
Aangebroken verpakkingen niet open laten staan omdat er een velletje op het materiaaloppervlak ontstaat.
Het coatingmateriaal kan op verticale vlakken in één keer tot 1,5 mm natte-filmdikte worden aangebracht. Om spuitschaduwen te vermijden is het zinvol in een kruis-patroon te spuiten.
Al naargelang de laagdikte en de weersomstandigheden is het voertuig na ca.
2 uur weer klaar om te rijden. De definitieve droogtijd bedraagt 12-24 uur.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-NL-P
PU: 12
Pallet unit: 600

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.