Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort

SKU: P003472
Eksplosionsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedsættende effekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over. Læs mere
  • tørrer hurtigt
  • lydabsorberende
  • god vedhæftning på forskellige overflader
  • holdbar
ghs02 ghs07 ghs09
    Fare
  • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Eksplosionsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedsættende effekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over.
Til dækning af oversprøjtning i hjulkassen og udbedring eller tilføjelser af eksisterende belægninger på køretøjsundergulve.

Application

Rengør de overflader, skal behandles først grundigt, og fjern rust. Alle overflader skal vær tørre, fri for voks, snavs og fedt samt så vidt muligt fri for støv. Rystes godt inden brug! Kan bruges med UBS-sprøjtepistolen (art.-nr. 6219) eller trykbægerpistolen (art.-nr. 6220) ved et driftstryk på 3-4 bar, afhængigt af det ønskede sprøjtemønster. Den optimale sprøjteafstand er ca. 30 cm. Kan sprøjtes tågefrit, trevler og drypper ikke.
Anbefalet påføringstemperatur: 15-25 °C
Vi anbefaler at påføre tynde lag. Afhængigt af den ønskede lagtykkelse skal der udføres tørring efter hvert enkelt lag.
Åbnede beholdere må ikke stå åbne, da der dannes skind på materialets overflade.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 600

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.