• 4min

Tillsatser för säker fordonsdrift på vintern

#Bil
#Camping

När temperaturen sjunker ökar kraven på dina motorfordon avsevärt. Vi visar dig hur du kan minska slitaget på ditt fordon under den kalla årstiden och säkerställa tillförlitlig drift.

Så håller du diesel- och bensinmotorer igång trots vintern

Funktionssäkerhet för dieselinjektorer på vintern

Super Diesel Additive är en idealisk allroundlösning för vinterdrift. Den avlägsnar avlagringar i insprutningssystemet och förbränningskammaren och förhindrar att de bildas igen. På så sätt förbrukar det rengjorda motorsystemet mindre bränsle och utsläppen av föroreningar minskar. Additivet underhåller alla komponenter i dieselinsprutningssystemet och förhindrar att munstycksnålarna kärvar och blir igensatta. Dessutom ökar den cetantalet och förbättrar därmed dieselbränslets antändningsförmåga. Motorn kan därmed startas på ett tillförlitligt sätt, särskilt vid låga temperaturer. Dessutom garanteras en jämn motorgång och hela bränslesystemet skyddas mot korrosion och slitage.

 • förhindrar bildning av avlagringar
 • förhindrar fastbränning och hartsbildning i spridarnålarna
 • optimerar motoreffekten
 • Katalysatortestad
 • håller insprutningsdysor rena
 • håller bränslesystem rena
 • högt slitageskydd
 • gott korrosionsskydd
 • garanterar låg bränsleförbrukning
 • för svavelfattiga dieselbränslen
 • ökar smörjverkan
 • ökar cetantalet
 • utmärkt renhet

Funktionssäkerhet för insprutningssystem för bensin på vintern

Injection Cleaner avlägsnar avlagringar på insprutningsventiler, insugningsventiler, tändstift och i förbränningskammaren och förhindrar att de bildas igen. Startsvårigheter och ojämn motorgång elimineras och hela bränslesystemet skyddas mot vinterrelaterad korrosion orsakad av fukt eller avlagringar.

 • ekonomisk med exakt dosering
 • turbo- och katalysatortestad
 • rengör insprutningssystemet
 • reducerar avgasutsläpp
 • garanterar låg bränsleförbrukning
 • tar bort blockeringar i insprutningsdysor och förbränningskammare

Funktionssäkerhet för insprutningssystem för bensin på vintern

Injection Cleaner avlägsnar avlagringar på insprutningsventiler, insugningsventiler, tändstift och i förbränningskammaren och förhindrar att de bildas igen. Startsvårigheter och ojämn motorgång elimineras och hela bränslesystemet skyddas mot vinterrelaterad korrosion orsakad av fukt eller avlagringar.

 • förbättrar filtreringsförmågan
 • säkrar vinteranvändning
 • självblandande
 • gott startförhållande
 • lämplig för alla dieselbränsle (sommar- och vinterdieselkvalitet enligt DIN EN 590) och eldningsolja
 • enkel att använda

Additiv för korrekt avveckling under vintern

Att vinterförbereda klassiska bilar eller husbilar är en viktig process för att skydda fordonen mot skadlig miljöpåverkan. Vi visar dig hur du förbereder ditt fordon optimalt för vinteruppehållet med hjälp av tillsatser.

Ta bort avlagringar före vinterförvaring 

Förgasarrengöraren mtx ökar motorns prestanda och optimerar bränsleförbrukningen. Dessutom skyddar den hela bränslesystemet mot korrosion under vinteruppehållet. Genom att ta bort avlagringar i förgasaren, på ventiler, tändstift och i förbränningskammaren och förhindra att de bildas igen, går fordonet tillförlitligt när det startas igen, även efter en lång period av inaktivitet. Tillsatsen skyddar också mot isbildning i förgasaren, vilket kan leda till motorstopp och dyra skador efter vinterkörning.

 • minskar risken för ljudlig förbränning
 • undviker rester vid förbränning
 • förhindrar att förgasarsystemet fryser
 • turbo- och katalysatortestad
 • rengör förgasare
 • optimerar motoreffekten
 • normaliserar bensinförbrukning och avgasvärden
 • med långtidsverkan
 • hög lönsamhet
 • gott korrosionsskydd
 • ökar driftssäkerheten

Förhindra att bränslet åldras under vinteruppehållet

Ett fordons bränsle innehåller olika komponenter som kan orsaka en åldringsprocess. De omättade föreningar som finns i bränslet, så kallade olefiner, reagerar med luftens syre. Då bildas frätande ättiksyra som skadar bränslesystemet. Dessutom bildas polymerer. Dessa långkedjiga föreningar gör att avlagringar bildas i bränslet och sätter igen pumpar eller ventiler.
Bensinstabilisatorn är ett hjälpmedel vid avställning av klassiska bilar, cabrioleter, gräsklippare, motorsågar och andra bensindrivna 2- och 4-taktsmotorer. Den har en långtidsbevarande effekt och skyddar bränslet mot åldring och oxidation samt förhindrar korrosion i hela bränslesystemet.
Finns även för motorcyklar

 • ekonomisk med exakt dosering
 • skyddar bränslet för oxidering och föråldring
 • med långtidsverkan
 • Katalysatortestad
 • enkel hantering

Förhindra bakteriebildning i dieselsystemet

Om fukt tränger in i bränslet kommer bakterier att bildas där under en längre tid. Dessa mikroorganismer kan skada hela motorkretsen. Den vanliga termen för detta problem är "dieselpest" eller "dieselmögel". 
Mer information om dieselpest
Den antibakteriella dieseltillsatsen är en högeffektiv biocid med ett brett verkningsspektrum mot bakterier, jäst och mögel. Den biocidaktiva ingrediensen bildar inga frätande förbränningsprodukter och kan användas som en förebyggande åtgärd på dieselfordon som har varit ur drift under en längre tid, till exempel husbilar. Produkten kan också användas för att sterilisera redan angripna tanksystem.

 • förebyggande mot bakterier
 • förbättrar smörjegenskapen
 • reducerar avgasutsläpp
 • håller insprutningsdysor rena
 • rensar angripna tanksystem
 • förebygger dyra reparationer