• 2min

Perfekt kylarskydd på vintern

#Bil
#Camping

Särskilt inför körning i kallare regioner bör du kolla din kylare. Frost kan nämligen orsaka problem i fordonets kylsystem. Underhåll av kylsystemet är därför en lönsam investering. Vi visar dig hur du med bara tre produkter är perfekt förberedd för alla eventualiteter och tar dig igenom alla årstider tryggt och säkert. 

Varför bör man rengöra kylaren?

Avlagringar i kyl-/värmesystemet skapar barriärer och förhindrar korrekt värmeväxling samt blockerar termostatventiler och reglermekanismer. För höga motortemperaturer på grund av försämrad kylning leder till oekonomisk motorgång med stor risk för slitage och skador.

Kylarrengöringsmedlet löser kalk- och oljehaltig smuts i kylare, värmesystem samt ledningar och säkerställer optimal motortemperatur och driftsäkerhet.

 • Slamdispergeringsmedel
 • neutralt vid kontakt med gummi och plaster
 • neutraliserar syror
 • kompatibelt med frostskydd
 • innehåller inga syror eller lut
 • kemisk kalkomvandling
 • avlägsnar olje- och fettrester

Varför och när behöver jag kylartätning?

Små läckage genom stenskott, porösa lödställen eller hårfina sprickor i kylsystemet som inte är lätta att lokalisera orsakar kylvätskeförlust. Själv märker man oftast bara det sistnämnda.

Kylartätningen tätar sådana läckage genast och fullständigt. De verksamma partiklarna i kylartätningen vandrar till läckageställena och tillsluter dem permanent tack vare de ingående plastpartiklarna. Det skyddar kylvätskekretsen mot vattenförlust och därmed dyra reparationer. 

 • Kompatibel med vanliga kylvattenförädlare och frostskyddsmedel
 • Inga negativa biverkningar på vattenpump och värmekretslopp
 • För förebyggande användning
 • Lämplig för aluminiumkylare
 • Tätar hårsprickor och mindre läckageställen på ett tillförlitligt sätt

Behöver du fylla på kylvätska på vintern?

Om det behövs är Coolant Ready Mix RAF 12+ eller Coolant Ready Mix RAF 11 den idealiska lösningen. På vintern ställs nämligen särskilda krav på kylvätskan på grund av mycket låga temperaturer.

Kylarvätskan ger ett utmärkt skydd mot överhettning, korrosion och just på vintern även vid frost. På så vis säkerställs fordonets drift året runt. Det behövs ingen omständlig blandning av kylvätska och vatten i rätt förhållande: kylarfrostskyddet är redan färdigblandat och klart att använda. Fyll bara på och kör vidare. Fordonstillverkarens föreskrifter ska observeras.

 • förhindrar att kylsystemet fryser
 • förhindrar driftstörningar
 • utmärkt för högprestandamotorer av aluminium
 • utmärkt skydd mot överhettning
 • klart att använda
 • ger utomordentligt korrosionsskydd
 • utmärkt rengöringseffekt
 • amin-, borat-, nitrit-, fosfat- och silikatfritt