Kylarrengöring

SKU: P000197

Avlagringar i kylar-/värmesystemet bildar blockeringar för värmeväxlingen, blockerar termostatventiler och regleringsmekanismer. För hög motortemperatur ger olönsam motordrift med omfattande slitage och höga skaderisker. LIQUI MOLY kylarrengöring tar bort olje- och kalkhaltiga avlagringar, ger en optimal motortemperatur och driftssäkerhet ...

Läs Mer
  • eliminerar olje- och fettrester
  • kemisk kalkomvandling
  • innehåller inte syra och lut
  • frostskyddskompatibel
  • neutral vid kontakt med gummi och plast
  • Visa mer
ghs05
    Fara
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH208 Innehåller Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Avlagringar i kylar-/värmesystemet bildar blockeringar för värmeväxlingen, blockerar termostatventiler och regleringsmekanismer. För hög motortemperatur ger olönsam motordrift med omfattande slitage och höga skaderisker. LIQUI MOLY kylarrengöring tar bort olje- och kalkhaltiga avlagringar, ger en optimal motortemperatur och driftssäkerhet. Innehåller inga aggressiva syror eller lösningar.
För alla kylar- och värmesystem. 300 ml räcker för 10 l kylvätska (dosering 1:33). Kompatibel med alla vanliga kylarvätsketillsatser och frostskyddsmedel.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 300 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 20
Pallet unit: 1960

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.