Korrekt förberedelse av båtar inför vintern

#Marin

Vinterläggningen av båtar kräver tid och noggrannhet. Annars kan det snabbt uppstå stora problem. Med Marine Antikalk och Marine Antifreeze underlättas processen och du är ändå på den säkra sidan.

För alla skeppare utgör säker vinterläggning av båten vid säsongsslutet en viktig del av förberedelserna inför den kalla årstiden. Eftersom många båtar oftast förvaras torrt innebär det också att du måste ta hand om båtens vattenledningar. Annars finns det risk för att vattenrester i kylsystemet fryser och spränger ledningarna.

Rengöring av kylsystemet

Ett viktigt första steg för optimal vinterläggning av båtar är rengöring av kylsystemet. Detta kräver att alla kalkavlagringar i hela den yttre kylkretsen avlägsnas. Med vårt Marine Antikalk avlägsnas kalken snabbt och enkelt på ett sätt som är skonsamt för materialen. 

 • Enkel användning
 • bra korrosionsskydd
 • med antikalk-formula
 • kan spädas med vatten
 • Neutral jämfört med vanliga tätningsmaterial
 • grundlig och skonsam rengöring
 • kompatibelt med alla kylarmaterial

Användning: Marine Antikalk tillsätts via den yttre kylkretsens intagsområde. Den röda färgen innebär att man lätt kan se vid utloppet när hela kylsystemet är fyllt med Marine Antikalk. Efter en verkningstid på 30–60 minuter tappas lösningen av och ledningarna efterspolas med vatten.

Blandningstabell för Marine Antikalk

Marine Antikalk är ett koncentrat och kan därför spädas med vatten före användning. Beroende på graden av förkalkning rekommenderar vi följande blandningsförhållanden:

Grad av förkalkning Marine Antikalk

Vatten

extrem förkalkning 1 l
fortskriden förkalkning 1 l 5 l
lätt förkalkning och förebyggande 1 l 10 l
Marine Frostskydd
Visa alla varianter
Tech tip
Biologiskt nedbrytbart vinterförvaringsskydd för yttre kylsystem. Är miljövänligt och skyddar för korrosion och frostskador. Tillsammans med Marine Antikalk, den bästa lösningen för förrengöring för vinterförvaring och uppläggning av båtar.

Konservering av kylsystemet

Efter rengöring kommer konservering. Med vårt Marine Antifreeze erbjuder vi ett tillförlitligt skydd mot frysning, korrosion och oxidation, som annars uppstår så snart de fuktiga komponenterna kommer i kontakt med luft. Produkten är lämplig för alla yttre kylvattensystem i båtmotorer och toaletter. Beroende på koncentratets blandningsförhållande skyddar det mot frost ner till -32 grader.

 • biologiskt nedbrytbar
 • ger utomordentligt korrosionsskydd
 • miljövänligt
 • förhindrar att kylsystemet fryser
 • frostskydd vid övervintring
 • skyddar mot korrosion och oxidation
 • resttömning behövs inte
 • säker vinterläggning
 • kompatibelt med alla material
 • för alla yttre kylvattensystem i båtmotorer och toaletter

Användning: Marine Antifreeze tillsätts via den yttre kylkretsens intagsområde. Den blåa färgen innebär att man lätt kan se vid utloppet när hela kylsystemet är fyllt med Marine Antifreeze.

Miljövänlighet för Marine Antifreeze

Glykolbaserade frostskyddsmedel anses generellt vara miljöfarliga. Men det är skillnad på glykol och glykol. Till Marine Antifreeze använder vi den biologiskt nedbrytbara monopropylenglykolen.

Det viktiga med dessa kylarfrostskyddsmedel är dock inte glykolen, utan det korrosionsskydd som används. Vi har utvecklat vår produkt så att den är mer än 99 procent biologiskt nedbrytbar. På så sätt skyddas både motorn och miljön.

Blandningstabell för Marine Antifreeze

Marine Antifreeze är ett koncentrat och kan därför spädas med vatten före användning. Beroende på vilket frostskydd som behövs rekommenderar vi följande blandningsförhållanden:

Frostskydd ner till Marine Antifreeze

Vatten

-32 °C 1 l
-26 °C 1 l 200 ml
-15 °C 1 l 800 ml

Marine Antikalk och Marine Antifreeze kan naturligtvis även användas hela tiden. Även under säsongen i vatten säkerställer de ett intakt kylsystem och en stabil drifttemperatur hos motorn, vilket skyddar den från överhettning.

Långvarigt skydd för båtmotorer

Många båtägare ställs ofta inför samma problem: Båten ligger stilla under en längre tid. Om man inte ser upp kan det mycket snabbt bli kostsamt när det gäller dieselmotorer. Vi visar dig vad det beror på och vad du kan göra åt det.

Läs mer