Marine Frostskydd

SKU: P004528

Ämneskombination baserat på en glycerin-vatten-blandning. Ger utmärkt frostskydd i ledningar över vintern och skyddar mot korrosion. Anpassat blandningsförhållande med vatten ger säker övervintring, resttömning i ledningar bortfaller. Biologiskt nedbrytbar och miljövänlig.

Läs Mer
 • biologiskt nedbrytbar
 • enastående korrosionsskydd
 • miljövänlig
 • förhindrar att kylsystemet fryser
 • frostskydd över vintern
 • Visa mer
 • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
 • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
 • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
 • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ämneskombination baserat på en glycerin-vatten-blandning. Ger utmärkt frostskydd i ledningar över vintern och skyddar mot korrosion. Anpassat blandningsförhållande med vatten ger säker övervintring, resttömning i ledningar bortfaller. Biologiskt nedbrytbar och miljövänlig.

För alla yttre kylvattensystem i båtmotorn och WC-anläggningar (smutsvattenanläggning). Kompatibel med alla material. Inte lämplig för dricksvatten- resp. färskvattenförsörjning!
Tech tip
Biologiskt nedbrytbart vinterförvaringsskydd för yttre kylsystem. Är miljövänligt och skyddar för korrosion och frostskador. Tillsammans med Marine Antikalk, den bästa lösningen för förrengöring för vinterförvaring och uppläggning av båtar.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastkanister
Container contents: 20 l
Language line: D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 1
Pallet unit: 24
Container type: Plastkanister
Container contents: 5 l
Language line: D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 4
Pallet unit: 128
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 60 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: Plastfat
Container contents: 205 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 24.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 24.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.