Marine Antikalk

SKU: P005074
Vattenbaserad lösning med oorganisk syra. Tar skonsamt bort alla kalkavlagringar i hela yttre kylsystemet och skyddar mot korrosion. Läs Mer
  • enkel att använda
  • gott korrosionsskydd
  • med antikalkformel
  • kan förtunnas med vatten
  • neutral mot vanliga tätningsmaterial
  • Visa mer
ghs05
    Fara
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Vattenbaserad lösning med oorganisk syra. Tar skonsamt bort alla kalkavlagringar i hela yttre kylsystemet och skyddar mot korrosion.
För yttre kylvattensystem i alla båtmotorer inklusive värmeväxlare. Kompatibel med alla inbyggda material. Inte lämplig för dricksvatten- resp. färskvattenförsörjning.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastkanister
Container contents: 5 l
Language line: D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 1
Pallet unit: 87

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.