• 14/04/2024

Bättre förbränning, bättre acceleration

#Bil

Starkare, bättre, lugnare: Med vår Speed Tec är det roligt igen att accelerera! Genom optimerade förbränningsegenskaper och ett rent motorsystem kan tillsatsen återställa ursprungliga accelerationsprestanda.

[###TRANSLATE_PREFIX###]

En viktig faktor för körglädje är bland annat att fordonet accelererar optimalt när du trampar på gaspedalen. Men då utsätts även enskilda motorkomponenter för stora påfrestningar. Med tiden förorenas bränslesystemet av förbränningen i motorn och accelerationsförmågan kan försämras märkbart. Dessutom kan följden bli ökat motorslitage på grund av extrem acceleration.

Speed Tec-tillsatser optimerar förbränningsprocessen för att återställa ursprungliga accelerationsprestanda och skyddar samtidigt motorkomponenterna mot slitage. 

Speed Tec har utvecklats för acceleration i dellastområdet och lämpar sig perfekt för vardagskörning av fordon som ofta accelererar kraftigt från det nedre varvtalsområdet.

Optimala accelerationsegenskaper för diesel- och bensinfordon

Optimering av prestanda

Vid tillsättning till respektive bränsle ger Speed Tec minskad ytspänning. Bränsleblandningen kan då finfördelas ännu mer och förbränningsprocessen optimeras. På så sätt förbättras motorns segdragningsförmåga, vilket ger märkbart bättre prestanda i dellastområdet.

Rengöring och slitageskydd

Dessutom säkerställer Speed Tec tillförlitlig rengöring och långtidsskydd av alla motorkomponenter. Det har en positiv inverkan på både acceleration och motorslitage.

Avlagringar på injektorerna avlägsnas, vilket gör att en ren förbränning kan ske. Det är nämligen bara ett rent bränslesystem som kan garantera optimal förbränningsfunktion, vilket leder till ökad effekt och hjälper till att uppnå de ursprungliga accelerationsvärdena.

Genom tillsatsens korrosionsskyddande verkan i hela bränslesystemet samt smörjning av alla komponenter som glider mot varandra undviks snabbare slitage som annars kan orsakas av de extremt höga belastningarna vid kraftig acceleration.

Motorsportbeprövad prestanda tack vare förbättrat oktantal

Vår Octane Booster är speciellt utvecklad för motorsport och förbättrar bränslets oktantal, vilket optimerar förbränningen direkt efter tillsättningen. Därigenom förbättras vridmomentet, accelerationen och gasresponsen avsevärt i det nedre och mellersta lastområdet: Motorn går mer effektivt och kan utnyttja sin fulla effektpotential. Genom förbättringen av oktantalet reduceras motorknackning vid höga varvtal ytterligare, vilket förebygger motorskador.

Tillsatsen har dessutom samma rengörande och accelerationsoptimerande egenskaper som Speed Tec och leder därmed också till ett rent motorsystem och bättre spridning av det insprutade bränslet.

För maximalt effektutbyte genom maximal oktantalsökning på upp till 2–4 punkter, beroende på oktantalet, rekommenderar vi vår Octane Plus.

Rent och snyggt: LIQUI MOLY motorsystemrengöring bensin och diesel

Problem med hög bränsleförbrukning, minskad motoreffekt, ojämn motorgång och dåliga avgasvärden? LIQUI MOLY löser problemet.

Läs mer