Octane Booster

SKU: P004743

Kraftpaket för motorsporten som ökar oktantalet i bensinen så att motorn kan ge full prestanda. Optimerar förbränningen direkt efter tillsats och ökar bränslets effektivitet. Förbättrar vridmoment och acceleration avsevärt och garanterar mer körglädje. Håller rent i bränslesystem och inloppsventiler och förhindrar dyra reparationer.

Läs Mer
 • ökar oktantalet
 • rengör bränslesystemet
 • rengör inloppskanaler
 • förbättrar accelerationen
 • förbättrar förbränningen
 • Visa mer
ghs05 ghs07 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs05 ghs07 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Kraftpaket för motorsporten som ökar oktantalet i bensinen så att motorn kan ge full prestanda. Optimerar förbränningen direkt efter tillsats och ökar bränslets effektivitet. Förbättrar vridmoment och acceleration avsevärt och garanterar mer körglädje. Håller rent i bränslesystem och inloppsventiler och förhindrar dyra reparationer.

För alla personbilar med 2 och 4-taktsbensinmotorer. Speciellt utvecklad för tävlingssport och rekommenderas därför inte i vanlig trafik. 200 ml räcker för upp till 50 l bränsle.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 200 ml
Language line: GB-GR-I
PU: 6
Pallet unit: 1536
Container type: Plåtburk
Container contents: 200 ml
Language line: D-NL
PU: 6
Pallet unit: 1536

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 21.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 21.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.