Speed Tec Diesel

SKU: P000028
Denna högavancerade bränsletillsats har utvecklats speciellt för att förbättra accelerationen i dellastområden. Ger mera körglädje med optimerad effektivitet. Motorn startar bättre och går dessutom jämnare. Läs Mer
 • lämplig för dieselpartikelfilter
 • innehåller inte metallorganiska förbindelser
 • Katalysatortestad
 • sänker friktionsförluster
 • förbättrar accelerationen
 • Visa mer
ghs05 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Denna högavancerade bränsletillsats har utvecklats speciellt för att förbättra accelerationen i dellastområden. Ger mera körglädje med optimerad effektivitet. Motorn startar bättre och går dessutom jämnare.
Lämplig för alla dieselmotorer med eller utan dieselpartikelfilter. Turbo- och katalysatortestad. Tillsätts direkt i bränsletanken. Helt kompatibel med alla vanliga diesel- och biodieselbränslen. Burkens innehåll räcker för upp till 70 l bränsle. Utmärkt lämpad för permanent användning vid varje tankning.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 6
Pallet unit: 1536

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.