Motorläckagesökare insug

SKU: P000531
Motorläckagesökaren är mycket enkel att använda och hittar otätheter i insugsområdet inom ett par sekunder. Det otäta stället är funnet så fort motorvarvtalet sjunker. Motorläckagesökaren har en hög självantändningstemperatur, därmed följs säkerhetsföreskrifterna. Kompatibel med motor och katalysator. Läs Mer
 • enkel att använda
 • möjliggör snabbt arbete
 • gott startförhållande
 • hög självantändningstemperatur
 • Katalysatortestad
 • Visa mer
ghs02 ghs07
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148: alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten. Se här.

Motorläckagesökaren är mycket enkel att använda och hittar otätheter i insugsområdet inom ett par sekunder. Det otäta stället är funnet så fort motorvarvtalet sjunker. Motorläckagesökaren har en hög självantändningstemperatur, därmed följs säkerhetsföreskrifterna. Kompatibel med motor och katalysator.
Luftinsugsområdet i bensinmotorer (förgasare och insprutningsmotorer).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1596

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.