Ανιχνευτής διαρροών κινητήρα - Περιοχή εισαγωγής

SKU: P000531

Ο ανιχνευτής διαρροών κινητήρα είναι πολύ εύκολος στη χρήση και εντοπίζει σε δευτερόλεπτα διαρροές στην περιοχή της εισαγωγής. Μόλις μειωθεί ο αριθμός στροφών του κινητήρα, έχει εντοπιστεί ...

Μάθετε Περισσότερα
 • εύκολη εφαρμογή
 • επιτρέπει γρήγορη εργασία
 • καλή συμπεριφορά εκκίνησης
 • υψηλή θερμοκρασία αυτανάφλεξης
 • ελεγμένο σε καταλύτες
 • Δείτε περισσότερα
ghs02 ghs07
  Κίνδυνος
 • H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 • H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Το παρόν προϊόν ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148: όλες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές θα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής. Βλ. εδώ.

Ο ανιχνευτής διαρροών κινητήρα είναι πολύ εύκολος στη χρήση και εντοπίζει σε δευτερόλεπτα διαρροές στην περιοχή της εισαγωγής. Μόλις μειωθεί ο αριθμός στροφών του κινητήρα, έχει εντοπιστεί το μη στεγανό σημείο. Ο ανιχνευτής διαρροών κινητήρα διαθέτει μεγάλη θερμοκρασία αυτανάφλεξης, καλύπτοντας έτσι τις προδιαγραφές ασφαλείας. Συμβατός με κινητήρες και καταλύτες.

Περιοχή εισαγωγής αέρα σε βενζινοκινητήρες (κινητήρες με καρμπιρατέρ και με ψεκασμό).

Application

Ψεκάζετε συστηματικά με ανιχνευτή διαρροών κινητήρα τα μέρη της περιοχής εισαγωγής αέρα μόνο στο ρελαντί. Από τα μη στεγανά σημεία αναρροφάται η δραστική ουσία και καίγεται μαζί με το μίγμα αέρα-καυσίμου. Εάν μειώνεται ο αριθμός στροφών του κινητήρα, έχει εντοπιστεί το μη στεγανό σημείο. Με συνδεδεμένο τον αναλυτή καυσαερίων αυξάνονται για λίγο οι ρύποι HC και CO σε οχήματα με ή χωρίς καταλύτη, λόγω της πτώσης του αριθμού στροφών κινητήρα.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο σπρέι
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1596

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.