Lækage Søger (indsugning)

SKU: P000531
Til fejlfinding i indsugningssystemet!
Væske til lokation af utætheder i indsugningssystemet. Hurtig og økonomisk i brug. Reagerer straks på utætheder. Fuld kompatibel med katalysatorer.
Læs mere
 • nem at bruge
 • giver mulighed for hurtigt arbejde
 • god respons
 • høj selvantændelsestemperatur
 • katalysator-testet
 • Vis mere
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Til fejlfinding i indsugningssystemet!
Væske til lokation af utætheder i indsugningssystemet. Hurtig og økonomisk i brug. Reagerer straks på utætheder. Fuld kompatibel med katalysatorer.
Med motoren i tomgang sprøjtes systematisk på komponenterne i indsugningssystemet. Ved en utæthed i systemet suges produktet ind, motorgangen falder og utætheden kan lokaliseres. Hvis en tester er tilkoblet, vil kunne ses en kraftig stigning i CO og HC.

Application

Sprøjt systematisk luftindsugningssystemets dele kun ved tomgangshastighed med motor-læksøger. Midlet suges ind ved utæthederne og forbrændes sammen med brændstof-luft-blandingen. Når motorens omdrejningstal falder, er det utætte sted lokaliseret. Når udstødningsgasmåleapparatet tilsluttes, stiger andelen af de forurenende stoffer HC og CO kraftigt i en kort periode på grund af faldet i motorhastighed i køretøjer med eller uden katalysator.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1596

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.