Motor-lekzoeker inlaatbereik

SKU: P000531
Motor-lekzoeker inlaatbereik kan zeer gemakkelijk gebruikt worden en spoort binnen enkele seconden lekken in het inlaatsysteem op. Zodra de motorsnelheid gedaald is, is het lek vastgesteld. Het product heeft een hoge zelfontstekingstemperatuur en voldoet aan de veilig -heidsregelingen. Compatibel met motoren en katalysatoren. Lees verder
 • eenvoudig toe te passen
 • maakt een snelle werkwijze mogelijk
 • goed reactiegedrag
 • hoge zelfontbrandingstemperatuur
 • voor katalysator getest
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Motor-lekzoeker inlaatbereik kan zeer gemakkelijk gebruikt worden en spoort binnen enkele seconden lekken in het inlaatsysteem op. Zodra de motorsnelheid gedaald is, is het lek vastgesteld. Het product heeft een hoge zelfontstekingstemperatuur en voldoet aan de veilig -heidsregelingen. Compatibel met motoren en katalysatoren.
Gebruikt voor het inlaatsysteem van benzinemotoren (carburateur en motoren met brandstofinspuiting).

Application

Delen van het luchtinlaatbereik alleen bij stationair toerental systematisch met Motor-lekzoeker inlaatbereik inspuiten. Op de ondichte plekken wordt de stof aangezogen en met het brandstof-luchtmengsel samen verbrand. Wanneer het motortoerental zakt, is de ondichte plek gelokaliseerd. Bij aangesloten uitlaatgasmeter nemen de schadelijke stoffen HC en CO, bij wagens met of zonder katalysator, door het dalen van het motortoerental kortstondig sterk toe.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1596

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 19.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 19.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.