Motor-lekzoeker inlaatbereik

Item nr.: P000531
Motor-lekzoeker inlaatbereik kan zeer gemakkelijk gebruikt worden en spoort binnen enkele seconden lekken in het inlaatsysteem op. Zodra de motorsnelheid gedaald is, is het lek vastgesteld. Het product heeft een hoge zelfontstekingstemperatuur en voldoet aan de veilig -heidsregelingen. Compatibel met motoren en katalysatoren. Learn More
 • eenvoudig toe te passen
 • maakt een snelle werkwijze mogelijk
 • goed reactiegedrag
 • hoge zelfontbrandingstemperatuur
 • voor katalysator getest
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
MSRP As low as
Incl. VAT
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Motor-lekzoeker inlaatbereik kan zeer gemakkelijk gebruikt worden en spoort binnen enkele seconden lekken in het inlaatsysteem op. Zodra de motorsnelheid gedaald is, is het lek vastgesteld. Het product heeft een hoge zelfontstekingstemperatuur en voldoet aan de veilig -heidsregelingen. Compatibel met motoren en katalysatoren.
Gebruikt voor het inlaatsysteem van benzinemotoren (carburateur en motoren met brandstofinspuiting).

sollicitatie

Delen van het luchtinlaatbereik alleen bij stationair toerental systematisch met Motor-lekzoeker inlaatbereik inspuiten. Op de ondichte plekken wordt de stof aangezogen en met het brandstof-luchtmengsel samen verbrand. Wanneer het motortoerental zakt, is de ondichte plek gelokaliseerd. Bij aangesloten uitlaatgasmeter nemen de schadelijke stoffen HC en CO, bij wagens met of zonder katalysator, door het dalen van het motortoerental kortstondig sterk toe.
Item nr.
Informations
Vormtype
Nederzetting
Taallijn
VPE
Pallet -eenheid
Vormtype: Spuitbus
Nederzetting: 200 ml
Taallijn: D
VPE: 6
Pallet -eenheid: 1596

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Afbeeldingen en afbeeldingen

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Voer uw naam in
(Optional)
(Optional)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Jan Modaal 30.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jan Modaal 30.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.