Kopparspray

Artikelnummer.: P003458
Lossnings- och smörjmedel med fina kopparpartiklar för termiskt högbelastade maskinkomponenter. Möjliggör problemfri demontering efter lång driftstid. Används för skruvförband och flänsar som utsätts för hög temperatur, högt tryck och korrosiv påverkan. Temperaturområde: -30 °C till +1 100 °C Läs Mer
 • eliminerar gnissel
 • enastående temperaturbeständighet
 • hög häfthållfasthet
 • långtidskorrosionsskydd
 • salt-, varm- och stänkvattenbeständig
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Lossnings- och smörjmedel med fina kopparpartiklar för termiskt högbelastade maskinkomponenter. Möjliggör problemfri demontering efter lång driftstid. Används för skruvförband och flänsar som utsätts för hög temperatur, högt tryck och korrosiv påverkan. Temperaturområde: -30 °C till +1 100 °C
För smörjning och som korrosionsskydd för termiskt högbelastade förbindelser inom kemisk och petrokemisk industri, kraftverk, keramisk industri, maskin- och fordonsindustri, speciellt för skruvförband i avgaskrökar, ljuddämpare och maskinkomponenter.
Artikelnummer.
Informations
Formtyp
Lösning
Språklinje
VPE
Pallenhet
Formtyp: Aerosolburk
Lösning: 250 ml
Språklinje: GB-DK-FIN-N-S
VPE: 12
Pallenhet: 1512

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jane Doe 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.