Kopparspray

SKU: P003458
Lossnings- och smörjmedel med fina kopparpartiklar för termiskt högbelastade maskinkomponenter. Möjliggör problemfri demontering efter lång driftstid. Används för skruvförband och flänsar som utsätts för hög temperatur, högt tryck och korrosiv påverkan. Temperaturområde: -30 °C till +1 100 °C Läs Mer
 • eliminerar gnissel
 • enastående temperaturbeständighet
 • hög häfthållfasthet
 • långtidskorrosionsskydd
 • salt-, varm- och stänkvattenbeständig
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Lossnings- och smörjmedel med fina kopparpartiklar för termiskt högbelastade maskinkomponenter. Möjliggör problemfri demontering efter lång driftstid. Används för skruvförband och flänsar som utsätts för hög temperatur, högt tryck och korrosiv påverkan. Temperaturområde: -30 °C till +1 100 °C
För smörjning och som korrosionsskydd för termiskt högbelastade förbindelser inom kemisk och petrokemisk industri, kraftverk, keramisk industri, maskin- och fordonsindustri, speciellt för skruvförband i avgaskrökar, ljuddämpare och maskinkomponenter.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.