Kobberspray

SKU: P003458
Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Anvendes i skrueforbindelser og skilleflader, som udsættes for høje temperaturer, høje tryk og korrosionspåvirkninger. Temperaturområde: -30 °C til +1.100 °C Læs mere
 • eliminerer pibelyde
 • fremragende temperaturbestandighed
 • høj klæbestyrke
 • langsigtet korrosionsbeskyttelse
 • salt-, varme- og sprøjtevandsbestandig
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Anvendes i skrueforbindelser og skilleflader, som udsættes for høje temperaturer, høje tryk og korrosionspåvirkninger. Temperaturområde: -30 °C til +1.100 °C
Til smøring og korrosionsbeskyttelse af termisk stærkt belastede forbindelser i den kemiske og petrokemiske industri, kraftværker, keramikindustrien, maskinteknik og konstruktion af køretøjer, især til skrueforbindelser til udstødningsmanifolds, lyddæmpere og chassisdele.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 18.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 18.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.