Gear Protect

SKU: P000003
Högtrycks-/slitskyddstillsats med högavancerad teknik. Reduce rar friktion och slitage. Växellådan går tystare och lättare och medger mjukare växling. Med långtidsverkan för upp till 100000 km. Glättar kuggflankar och ökar komponenternas belastbarhet. Läs Mer
 • ökar jämn gång
 • enastående nödkörningsegenskaper
 • reducerar kopplingskrafter
 • friktions och slitagesänkande
 • säkrar en optimal växellådsfunktion
 • Visa mer
ghs07
  Varning
 • H315 Irriterar huden.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Högtrycks-/slitskyddstillsats med högavancerad teknik. Reduce rar friktion och slitage. Växellådan går tystare och lättare och medger mjukare växling. Med långtidsverkan för upp till 100000 km. Glättar kuggflankar och ökar komponenternas belastbarhet.
För växellådor, tillsatsväxellådor och differentialer. Innehållet räcker för 2 l växellådsolja. Lämpar sig inte för automatiska växellådor och motorcyklar med våtkoppling. Tillsätts vid godtycklig tidpunkt och vid varje byte av växellådsolja.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plasttub
Container contents: 80 ml
Language line: D-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 798

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.