Fuel Protect Gasoline

SKU: P000044
Askfri, självblandande kombination enligt senaste teknik för tillsatser, bränsle och motorer. Avstämd mot kraven för dagens motorer och driftsförhållanden. Förhindrar korrosionsproblem i bränslesystem och förebygger driftsstörningar. Läs Mer
 • binder och tar bort vatten
 • gott korrosionsskydd
 • turbo- och katalysatortestad
 • miljövänlig
 • förhindrar att förgasarsystemet fryser
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
ghs02 ghs07 ghs08
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Askfri, självblandande kombination enligt senaste teknik för tillsatser, bränsle och motorer. Avstämd mot kraven för dagens motorer och driftsförhållanden. Förhindrar korrosionsproblem i bränslesystem och förebygger driftsstörningar.
För alla bensinmotorer, speciellt vid användning av bränslen med ringa vattenangrepp. Tillsätts till bränslet vid varje tankning: 300 ml räcker för 60 l bränsle.

Application

Tillsätts till bränslet vid varje tankning: 300 ml räcker för 60 l bränsle.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 300 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 20
Pallet unit: 1540
Container type: Plastkanister
Container contents: 5 l
Language line: D-GB
PU: 3
Pallet unit: 90

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.