Fuel Protect Gasoline

SKU: P000044
Asvrije, zelfmengende combinatie van actieve bestanddelen volgens de laatste stand van de additieven-, brandstof- en motortechnologie. Aangepast aan de eisen en bedrijfsomstandigheden van de hedendaagse motoren. Voorkomt corrosieproblemen in het brandstofsysteem en voorkomt zo bedrijfsstoringen. Lees verder
 • bindt en verwijdert water
 • goede corrosiebescherming
 • getest voor turbo en katalysator
 • milieuvriendelijk
 • voorkomt ijsvorming op carburateurs
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
ghs02 ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Asvrije, zelfmengende combinatie van actieve bestanddelen volgens de laatste stand van de additieven-, brandstof- en motortechnologie. Aangepast aan de eisen en bedrijfsomstandigheden van de hedendaagse motoren. Voorkomt corrosieproblemen in het brandstofsysteem en voorkomt zo bedrijfsstoringen.
Voor alle benzinemotoren, vooral bij gebruik van brandstoffen die licht verontreinigd zijn met water. Toevoeging aan brandstof bij elke tankbeurt. 300 ml is voldoende voor 60 l brandstof.

Application

Toevoeging aan brandstof bij elke tankbeurt. 300 ml is voldoende voor 60 l brandstof.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 300 ml
Language line: D-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1596
Container type: Jerrycan kunststof
Container contents: 5 l
Language line: D-GB
PU: 3
Pallet unit: 90

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 16.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 16.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.